Årskrönika för Fritidsbanken i Karlskoga 2017

Hur har det gått för Fritidsbanken i Karlskoga under andra året?

Verksamheten har under 2017 lånat ut drygt 3200 sport-och fritidsartiklar, det är en fördubbling jämfört med året innan.

Närmare 4000 artiklar finns registrerade hos Fritidsbanken i Karlskoga, då har ändå drygt 800 artiklar fördelats till nystartade filialer i Örebro län.

Karlskoga har en mycket väl fungerande verksamhet och får därför ofta stå som värd för studiebesök för orter och städer som är på gång att starta upp nya filialer. I år har man bland annat tagit emot grupper från Botkyrka, Sala, Örebro, Laxå, Kumla och stora Mellösa.

Under samtliga skollov är det alltid extra öppethållande och den enskilda vecka som Fritidsbanken har mest utlåning på hela året är sportlovsveckan, då är det framförallt högtryck på utlåning av skridskor, skidor och tillhörande kringutrustning.

När skolorna ska planera sina friluftsdagar vänder man sig i allt större utsträckning till Fritidsbanken för att säkerställa att det finns möjlighet låna utrustning så att alla barn kan delta i aktiviteterna.

Fritidsbanken har numer också möjlighet att leverera utrustning till olika föreningars och organisationers arrangemang, exempelvis levereras skridskor och hjälmar till B-hallen vid Nobelstadion där funktionsnedsatta barn och ungdomar ges möjlighet att åka skridskor tack vare den i år nyinvigda ”No Fall” skena som monterats i hallen.

Karlskoga Energi & Miljö är en ny samarbetspartner so har ställt upp med en egen container till Fritidsbanken för insamling av utrustning på sin återvinningsstation i Mosserud. Insamlingsmöjligheten vid anläggningen har visat sig vara mycket uppskattad.

En cykelskola för invandrartjejer startades i samarbete med ABF, Möckelnföreningarna och Region Örebro län där Fritidsbanken lånar ut cyklar och hjälmar till deltagarna.

Fritidsbanken har deltagit vid och levererat material till flera olika arrangemang under året, exempelvis ”Världen låter” i Karlskoga Folkhögskola, ” kulturknytkalaset” i Bofors stationsområde, sommarkul aktiviteter under tre veckor vid Näset, ”från vettet rundan” i Folkhögskolan och vid föreningsdagen i Nobelhallen.

Fritidsbanken har också har fått fin marknadsföreningshjälp i år. Dels av BIK Karlskoga som presenterade Fritidsbanken verksamhet inför 2500 åskådare i Nobel hallen och inte minst förstås av TV4 kampanjen ” Ge Bort Till Sport” där man i år samarbetade med Fritidsbanken Sverige. Bara den dagen inbringade närmare 300 kg material till Karlskoga filialen.

Inför nästa år förstärks personalstyrkan med två personer och i januari 2018 firar Fritidsbanken i Karlskoga två års jubileum och vi ser fram emot ett nytt starkt verksamhetsår.