Fritidsbanken växer så det knakar

För att kunna hantera verksamheten rationellt flyttar vi över all administration samt Karlskogas ständigt växande sortiment (just nu drygt 6000 artiklar) i ett nytt och för hela kedjan gemensamt datasystem.
Det innebär att vi förnärvarande håller STÄNGT med en ambition att öppna igen i mitten på juni.
Ett mer specifikt datum när allt återgår till det normala igen kommer att meddelas här.

OBS!
För skolor och föreningar kan undantag göras om man är ute i god tid och kontaktar platsansvarige
Ossama Makhoul på telefon: 070-632 9270 alternativt per mejl: ossama.makhoul@svenskakyrkan.se

Håll ut, snart är allt som vanligt igen 

åll ut! Så syns vi snart igen.