Fritidsbankens årsmöte

Fritidsbanken Värmland ideell förening är Fritidsbankens paraplyorganisation där alla lokala Fritidsbanker är medlemmar. Den 19 maj är det dags för årsmöte i Karlstad och alla Fritidsbanker är kallade.

Den nationella föreningen som äger varumärket och utvecklar konceptet heter alltså Fritidsbanken Värmland, vilket kommer sig ur att ambitionen från början var att öppna Fritidsbanken i alla Värmlands kommuner. Sedan dess har vi vuxit i en rasande takt och idag är endast en tredjedel av Fritidsbankerna från Värmland, resten finns på andra håll i landet – från Trelleborg i söder till Sandviken som nordligaste utpost. Det är således högst troligt med ett namnbyte framöver.

19 maj kl. 13.00 är det i alla fall årsmöte för Fritidsbanken Värmland på Karlstad CCC och det inleds pampigt. Årsmötets deltagare får nämligen närvara vid invigningen av Riksidrottsmötet som äger rum i samma kongressbyggnad. Därefter själva mötet och en efterföljande idéworkshop där vi gemensamt ska spåna kring spännande saker som händer kring Fritidsbanken framöver.

Varje lokal Fritidsbank har två röster var på årsmötet. Därutöver får man skicka två ”observatörer” utan rösträtt. Max fyra personer från varje Fritidsbank alltså. Representanterna utses av föreningens styrelse (om huvudmannen är en förening), styrgrupp (om sådan finns) eller av person med mandat att utse representanter.

Anmälan görs till Henric Byström, henric@fritidsbanken.se, 0735-14 07 35 senast 5 maj.