Hjälp oss att bli bättre!

Vad är det som gör Fritidsbanker så bra, och vilken nytta gör vi för samhället? Det håller vi på att ta reda på tillsammans med forskningssintutet RISE. Tillsammans vill vi ta reda på vilka faktorer som bidrar till en lyckad Fritidsbank och vilken samhällsnytta Fritidsbanken kan bidra med. Förhoppningen är att dessa lärdomar ska leda till att Fritidsbanken blir ännu bättre och att vi kan bredda/utöka vår verksamhet. 

Nu behöver vi hjälp av dig som lånar eller skänker till Fritidsbanken! Fyll i en eller båda enkäterna och berätta om hur du tycker det är att låna hos oss, eller varför du valt att skänka utrustning. Svara så snabbt som möjligt, men senast 29 maj.

Dina svar är mycket värdefulla för vårt arbete att bli ännu bättre!

Enkät för dig som lånat: https://sv.surveymonkey.com/r/F56NRXK
Enkät för dig som skänkt: https://sv.surveymonkey.com/r/YDXWN3R