13 december 2016

Årets initiativ till Fritidsbanken

Fritidsbanken - vinnare av Årets initiativ 2016

För sin utlåningsidé att vara som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar, har Fritidsbanken tilldelats ideella sektorns pris för sociala insatser, Årets initiativ 2016.

Priset delades ut av Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, IBM och Vinnova och juryns motivering lyder:

”Fritidsbanken har tagit att låna till en helt ny nivå. De visar på hållbarhet genom både resursutnyttjande, idrott och en väl genomtänkt organisation. Med en tydlig och konsekvent kommunikation till både deltagare, samarbetspartners och externa aktörer är initiativet ett levande bevis på hur civilsamhället kan bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. 

Fritidsbanken har målmedvetet och strategiskt etablerat ett väl fungerande system för utlåning av fritidsprylar, helt utan kostnader för sin målgrupp. Lösningen är via sin starka förankring och integration med övriga civilsamhället ett inspirerande exempel på kollaborativ ekonomi.”

– Fritidsbanken är en social innovation som på kort tid har spritt sig till många orter i Sverige. Deras verksamhet visar verkligen hur civilsamhället är en aktör att räkna med när det gäller att snabbt agera för att förändra samhället till det bättre. Genom att låna ut sport- och fritidsartiklar bidrar de både till att tillgängliggöra föreningslivet, men också en bättre miljö, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

– Det är nästan överrumplande att vinna det här priset bland så starka medtävlande, säger David Mathiasson, verksamhetsledare på Fritidsbanken. Det är en bekräftelse på att vi har ett starkt koncept som bygger på samverkan och lokalt engagemang.