Om oss

Växla till lättläst

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, t.ex. skidor, biski, skridskor, inlines, flytvästar, goalball, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer. Lånetiden är 14 dagar.

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om Karlstad. Det var diakonen Carina Haak som kom på idén och i ett samarbete mellan Forshaga kommun, Forshaga-Munkfors församling och projektet Ett Öppnare Värmland förverkligades idén. Mycket har hänt med Fritidsbanken sedan dess, men grunden är densamma – en verksamhet som ger oanvänd utrustning nytt liv, som stimulerar en aktiv fritid, som alltid är gratis och är till för alla.

På kort tid har vi gått från en enskild fritidsbank till att finnas i över 40 procent av landets kommuner. Vi har en vision om att det ska finnas (minst) en fritidsbank i varje kommun och intresset är stort på många håll. Man kan dra paralleller till folkbibliotekens framväxt under början av 1900-talet. Genom dem ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill vi bidra till att ge människor tillgång till en aktiv fritid. I en tid av ökat stillasittande behöver vi göra det enkelt att röra sig och prova på olika aktiviteter. Dyr utrustning ska inte vara ett hinder!

Fritidsbanken Sverige är en ideell, nationell förening som äger varumärket Fritidsbanken. Alla huvudmän som driver lokala fritidsbanker är medlemmar i föreningen som verkar utan vinstintresse. Fritidsbanken Sverige arbetar bland annat med nyetablering, utveckling, samordning, utbildning, information, marknadsföring och nätverkande. Fritidsbanken Sverige identifierar framgångsfaktorer och fallgropar och ser till att den samlade erfarenheten bidrar till att verksamheten hela tiden utvecklas på ett positivt sätt.

Fritidsbankens grundpelare är:

• Alla får låna
• Allt är gratis
• Återanvänd utrustning

Det är helt kostnadsfritt att låna på Fritidsbanken; vi tar inte ut några depositions- eller förseningsavgifter. Skulle något råka gå sönder försöker vi laga det och om inte det går så blir du inte ersättningsskyldig. Då har vi tillsammans bidragit till att utrustningen har använts så länge som möjligt istället för att samla damm i ett förråd.

I princip all utrustning är skänkt till oss. Barnen växer snabbt och utrustningen som passade förra säsongen blir plötsligt oanvändbar. De vuxna kanske får nya intressen eller uppdaterar med nya saker. Fritidsbanken är perfekt när man vill prova nya aktiviteter, eller när man använder utrustning vid få tillfällen. Åker du exempelvis skidor några få dagar på ett år kan det vara bättre att låna skidor, stavar, pjäxor och hjälmar istället för att de står oanvända i ditt förråd större delen av året.

Fritidsbanken har även utrustning för personer med funktionsnedsättning.

Organisation

Fritidsbanken Sveriges styrelse består av

Berit Högman, ordförande
Björn Lans, ledamot
Johan Evensson, ledamot
Nahal Illerstig, ledamot
Ellen Isaksson, ledamot
Annika Svensson, ledamot
Hans Larsson, ledamot
Åsa Svensson, ledamot
Ragnar Granstrand, ledamot

Finansiärer

Lokala fritidsbanker finansieras oftast av kommuner. Det är den lokala huvudmannen som ansvarar för att den lokala fritidsbank har medel till personal, lokalhyra och övriga omkostnader.

Fritidsbanken Sverige har under 2024 fått bidrag från:

Etiska riktlinjer och uppförandekod

Utdrag ur våra etiska riktlinjer:

– Var och en som företräder Fritidsbanken ska vara medveten om Fritidsbankens värderingar i olika frågor och verka därefter.

– Fritidsbanken behandlar alla lika, oavsett ålder, kön, etnicitet, härkomst, social status eller bostadsadress.

– Vi bemöter alla med respekt och vänlighet. Vi ska erbjuda största möjliga service för våra låntagare, insättare och besökare.

– Vi tar starkt avstånd från rasism, sexism och accepterar inga former av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, politisk övertygelse, nationellt eller etiskt ursprung eller andra förhållanden.

– Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle och för att minska miljöbelastningen.

– Alla som jobbar på och/eller företräder Fritidsbanken skall bevara förtroenden och skydda personuppgifter. Detta innebär att ingen, utan den berördes medgivande, ber om eller lämnar ut personliga uppgifter.

Utmärkelser

200127 Fritidsbanken tar emot utmärkelsen Årets peppare under Idrottsgalan 2020 den 27 januari 2020 i Stockholm. Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Bixia Klimathjälte 2023
Elbolaget Bixia delar årligen ut ett klimatstipendium på 250 000 kr. 2023 utsågs Fritidsbanken till Årets Klimathjälte med följande motivering:

Alla människor har rätt till ett liv i rörelse och dyr utrustning ska inte vara ett hinder. Sedan år 2013 har Fritidsbanken kostnadsfritt lånat ut över två miljoner sport- och friluftsprylar till den som behöver. Det gör att fler kan röra på sig – oavsett förutsättningar – och ger liv till utrustning som inte längre används.

Idag finns Fritidsbanken på över 120 platser i Sverige och de utökar hela tiden sin verksamhet så att fler får möjlighet att låna utrustning – en värdefull verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle.

Med sitt cirkulära tänk och arbete med både social- och ekonomisk hållbarhet är Fritidsbanken en värdig vinnare och tilldelas därmed utnämningen Bixia Klimathjälpte den 26 september 2023.

Årets Återanvändare, Återvinningsgalan 2022
Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling och det var på den galan Fritidsbanken vann sitt första pris 2013. 2022 var det dags igen med följande motivering från juryn:

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar som inte längre används och lånar sedan ut dessa gratis, som ett bibliotek. Verksamheten uppstod 2013 och finns idag på över 120 platser i landet med ca 400 000 artiklar i lager. Återanvändning ligger i Fritidsbankens dna.

Bris-priset 2021
Bris-priset delas ut vartannat år och går till någon eller några som genomfört extraordinära insatser för barn och unga. Det är Bris medlemmar som nominerar kandidater till priset, och beslut om pristagare fattas av Bris styrelse.

Juryns motivering lyder: ”Alla barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. I en tid då barn och familjer mer än någonsin har umgåtts utomhus, samtidigt som många barns fritidsaktiviteter har ställts in, har Fritidsbanken spelat en viktig roll. Här får alla barn möjlighet att låna utrustning för en aktiv fritid, utan att pengabrist ska behöva hindra barns nyfikenhet. En värdefull verksamhet som också bidrar till ett hållbart samhälle – både genom att flera kan återanvända utrustning, och genom att skapa mötesplatser och föra människor närmare varandra.”

Årets Peppare, Idrottsgalan 2020
Årets Peppare delas ut av Generation Pep och Riksidrottsförbundet och ska belöna en person, organisation eller initiativ som på ett inkluderande och tillgängligt sätt lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig. Fritidsbanken tog emot priset från Prins Daniel under den tv-sända Idrottsgalan 2020. Så här lyder juryns motivering:
Med stort engagemang och en tydlig målbild har dom på några år blivit en naturlig del i människors vardag och en kraft som gör skillnad i samhället.
Deras engagemang bidrar till att öka förutsättningarna för en jämlik hälsa och till att fler hittar till rörelseglädje.
(Och) Genom nära samarbete med det lokala föreningslivet får nya grupper möjlighet att hitta till olika idrottsföreningar på ett naturligt sätt.
 Tack vare en dröm om att göra skillnad, föds idag nya drömmar runt om i hela vårt land.
Priset Årets Peppare 2020 tilldelas Fritidsbanken.

Fair Play-priset, Idrottsgalan 2019
På Idrottsgalan 2019 års bankett delades det nyinstiftade Fair Play-priset ut för första gången. Priset instiftades för att påminna om den delen av idrott där deltagandet, utövandet och gemenskapen är större än själva prestationen.
– Fritidsbanken sätter fokus på aktivitet och miljö, två viktiga områden. Deras verksamhet möjliggör att fler inspireras till ett liv i rörelse på ett hållbart och ekonomiskt sätt. Här blir inte utrustningen ett hinder – utan istället öppnar Fritidsbanken upp dörrar för att många fler kan mötas på lika villkor. Vi är därför oerhört stolta över att få tilldela det första Fair Play-priset till just Fritidsbanken, sa Karl Eklöf, vd Stadium Group och prisutdelare av Fair Play-priset.

SHINE – Sveriges första innovationstävling för fysisk aktivitet & hälsa, 2018
Tävlingen Shine Competition arrangeras av nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen (FAHS) med stöd av Stockholms Läns Landsting och uppmärksammar nya sätt som hjälper fler att komma i fysisk aktivitet. Priset, som inkluderade en prischeck på 50 000 kr, delades ut på Allt för Hälsan på Stockholmsmässan.

Karlstads kommuns klimatpris 2017, Carina Haak (Fritidsbankens initiativtagare)
Karlstads kommun belönar årligen privatpersoner, föreningar, organisationer, företag eller kommunala förvaltningar som gjort innovativa insatser som bidragit extra positivt i arbetet med att minska klimatpåverkan inom kommunen. ”Fritidsbanken bygger på en modell som förenar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och dess framgångar har passerat få obemärkt. Idag finns Fritidsbanken på 45 orter och antalet ökar kontinuerligt. I Karlstad har Fritidsbanken funnits sedan augusti 2016 och gjort stor succé med över 2500 insamlade prylar och lika många utlån. Inget av det hade skett utan upphovspersonen bakom Fritidsbanken, Karlstadsbon Carina Haaks fantastiska idé och initiativkraft. Med lyhördhet för våra samhällsutmaningar och omtanke om sina medmänniskor har Carina visat att en persons idé kan göra stor skillnad.”

Nyköpings integrationspris 2017
Nyköpings kommuns integrationspris delas ut årligen och allmänheten nominerar verksamheter som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle. ”Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek är strålande. Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Verksamheten stärker sammanhållningen i Nyköping och bidrar till integration på bästa sätt genom sin enkelhet.”

Årets initiativ, ideella sektorns pris för sociala insatser 2016
Priset delades ut av Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, IBM och Vinnova på Civilsamhällesgalan i december 2016. ”Lösningen är via sin starka förankring och integration med övriga civilsamhället ett inspirerande exempel på kollaborativ ekonomi” (Utdrag ur juryns motivering)

Svenska Barnidrottspriset 2015
Svenska Barnidrottspriset delades ut av Nätverket Svensk barn- och ungdomsidrott på Diamond League-galan på Stockholms Stadion 2015. ”Fritidsbanken har tagit tillvara på barnidrottens grundsten att alla ska ha samma möjlighet till lek och idrott. Genom sitt unika system där alla utrustning finns till låns ges alla samma förutsättning och möjlighet att delta.” (Utdrag ur juryns motivering)

Miljönär 2015
Fritidsbanken är certifierad Miljönär sedan 2015. Bakom miljömärkningen står Avfall Sverige och den ska uppmärksamma alla som på något sätt minskar avfallet genom sin verksamhet.

Återvinningsgalans Hederspris 2013
Fritidsbanken tilldelades ett hederspris på den nationella Återvinningsgalan på Nalen i Stockholm av Avfall Sverige, för den innovativa idén kring konceptet Fritidsbanken.

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för spridning av Fritidsbanken, samt media- och kommunikationsfrågor >>

Kontaktuppgifter till lokala Fritidsbanker >>