Så här går det till

Växla till lättläst

Låna utrustning

På Fritidsbanken kan man låna allt från en komplett slalomutrustning och innebandyklubbor till flytvästar och tremannatält. Vad som finns i sortimentet skiljer sig från från ort till ort och beror på vad vi har fått in. Alla får låna och allt är gratis. Utrustningen är begagnad, men oftast i väldigt fint skick. Vi jobbar dessutom regelbundet med att serva utrustningen för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Skridskor och skidkanter slipas och kullager smörjs. Lånetiden är 14 dagar. Tanken är att man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att det kostar något.

Öppettiderna till din Fritidsbank hittar du här.

Den som vill låna saker på Fritidsbanken behöver bara uppge sitt namn och mobilnummer. Du får ett sms som bekräftelse med en länk där du kan se vad du har lånat och när det senast ska returneras. Observera att vi kan neka att låna ut viss utrustning till minderåriga som inte har målsmans tillåtelse. I sådana fall är det främst kopplat till säkerhet. Utrustningen lånas i befintligt skick och låntagaren ansvarar själv för att den uppfyller säkerhetsrekommendationer.

Till vissa artiklar rekommenderar vi att man använder skyddsutrustning såsom hjälm, knäskydd osv. Vi kan dock inte garantera att vi har alla önskade tillbehör i lager och kan inte ta ansvar för eventuella följder av detta.

Vårt mål är att utrustningen ska användas så länge som möjligt. Det innebär att vi inte kommer med ersättningskrav om något går sönder. Utrustningen ska dock hanteras på tillbörligt sätt och inte användas vårdslöst. Följer man det är det alltså ingen fara om något går sönder.

Skänka utrustning

I förråd, garage och vindsutrymmen runt om i Sverige finns det mängder av sport- och friluftsutrustning som sällan eller aldrig används. Det kan vara skridskor som blivit urväxta, skidor som är för korta eller fotbollsskor som spelat sin sista match. Vi på Fritidsbanken tar tacksamt emot all utrustning och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek. Den utrustning som skänks till Fritidsbanken gås noggrant igenom. Om något är trasigt försöker vi att reparera det, annars lämnas det vidare till återvinningen efter att vi har plockat av eventuella reservdelar. All utrustning registreras och får ett id-nummer.

Om du har saker du vill skänka är det enklast att kontakta eller besöka närmaste fritidsbank. Många kan ta emot utrustning utanför ordinarie öppettider och en del har insamlingsplatser i anslutning till lokalen eller på andra adresser. I vissa kommuner finns det även återvinningscentraler som samlar in prylar åt Fritidsbanken. Information om det hittar du på din fritidsbanks sida.

Stötta Fritidsbanken

Det finns flera sätt att stötta Fritidsbanken. Det vanligaste är att skänka utrustning till oss, vilket är vad verksamheten bygger på.

Det går även att skänka pengar till Fritidsbanken, både som företag och privatperson. Även om det är gratis att låna så finns det kostnader kopplade till vår verksamhet och vi tar tacksamt emot bidrag, stora som små. Dock sker detta utan motkrav. Vi kan inte förbinda oss att visa upp logotyper eller liknande på vår webbplats eller i andra kanaler. Alla bidrag värderas lika och alla ger efter sin förmåga och vilja. Pengar som skänks till Fritidsbanken Sverige används främst till att sprida konceptet till fler kommuner, samt att kontinuerligt arbeta med kvalitetsutveckling på befintliga fritidsbankerna. Har du frågor kring donationer, kontakta Henric Byström, kommunikationschef, henric@fritidsbanken.se, 0735-14 07 35.

Har du tid över och kan tänka dig att hjälpa oss några timmar? En del fritidsbanker har volontärer som hjälper till med allt från utlåning till att slipa skridskor. Kontakta din närmaste fritidsbank för mer information.

Allmänna villkor

Följande villkor gäller vid lån på Fritidsbanken:

 1. Fritidsbanken tillhandahåller sport- och fritidsutrustning för utlåning. Utrustningen är oftast begagnad och skänkt av privatpersoner, företag, föreningar, organisationer och liknande.
 2. Det är alltid gratis att låna på Fritidsbanken.
 3. Lånetiden är max 14 dagar.
 4. Låntagaren ansvarar för att utrustningen återlämnas inom överenskommen tid.
 5. Låntagaren ansvarar för att utrustningen används på ett sätt som den är avsedd för att användas på.
 6. Skulle utrustningen gå sönder ska den ändå lämnas in till Fritidsbanken.
 7. Inga ersättningskrav utgår om utrustningen går sönder vid normalt slitage, vid en olyckshändelse, eller liknande händelse. Ett undantag från den principen görs om utrustningen avsiktligt har vandaliserats, försvunnit, sålts vidare eller på annat sätt avyttrats.
 8. Ej återlämnad utrustning kan komma att polisanmälas om den är stulen och/eller inte lämnas tillbaka till Fritidsbanken inom avtalad tid.
 9. Fritidsbankens utrustning får under inga omständigheter hyras ut eller på annat sätt användas för att inbringa pengar, vare sig om låntagaren är privatperson eller juridisk person.
 10. Allt användande sker på egen risk. Fritidsbanken ansvarar ej för eventuella personskador som uppstår vid användande av vår utrustning.
 11. Låntagaren ansvarar själv för att utrustningen, såsom exempelvis slalomskidor och snowboards, är korrekt inställda. Detta gäller även om utrustningen har justerats och anpassats av Fritidsbanken vid lånetillfället.
 12. Fritidsbanken förbehåller sig rätten att neka utlån av säkerhetsskäl, eller om låntagaren bryter mot ovanstående punkter.
 13. Fritidsbanken sparar information om låntagaren under lånetiden och max sex (6) månader efter att utrustningen är återlämnad. Informationen lämnas ej till tredje part och används ej i marknadsföringssyfte. Läs mer om Fritidsbankens integritetspolicy nedan.

Integritetspolicy

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) om hur Fritidsbanken hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar när du lånar sport- eller fritidsutrustning av Fritidsbanken kommer att användas för att hantera ditt/dina lån. Behandlingen är nödvändig för att Fritidsbanken ska kunna fullgöra det avtal som uppkommer mellan dig som låntagare och Fritidsbanken när du lånar. Personuppgifterna kommer att sparas under lånetiden och upp till högst sex (6) månader efter att utrustningen har lämnats tillbaka.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är huvudmannen för den lokala Fritidsbanken. Kontaktuppgifter hittar du på den lokala Fritidsbankens webbsida. (Sök bland våra Fritidsbanker här).

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som hanteras av den lokala Fritidsbanken. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter flyttade enligt bestämmelser om s k dataportabilitet. Vänd dig till den lokala Fritidsbanken om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter eller har frågor om hur Fritidsbanken behandlar dina personuppgifter.

Om du tycker att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och har synpunkter på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet på området.

Observera att Fritidsbanken har rätt att neka utlån om låntagaren inte tillhandahåller ovan nämnda personuppgifter.

Vanliga frågor

Kostar det något att låna på Fritidsbanken?
Nej, allt är gratis. Alltid!

Är det några förseningsavgifter?
Nej, vi hanterar inte pengar och litar på att folk lämnar tillbaka utrustningen i tid.

Finns det någon åldersgräns för att låna?
Nej, alla får låna, men om det är utrustning med viss skaderisk, såsom slalomskidor och liknande, vill vi ha målsmans godkännande.

Hur länge får jag låna utrustningen?
Lånetiden är max 14 dagar.

Kan man göra ett omlån?
Egentligen inte, men vissa undantag kan ske efter överenskommelse med den lokala Fritidsbanken.

Kan man låna på en fritidsbank och lämna tillbaka på en annan?
Tyvärr inte. Utrustningen måste lämnas tillbaka där man lånade den.

Kan man boka utrustningen i förväg?
Det är endast vissa utvalda artiklar som går att reservera, annars är det ”först till kvarn” som gäller. Vilka prylar som går att boka hittar du under ”Lagersaldo”. Leta rätt på din fritidsbank och se vilka artiklar som finns i lager. Om artikeln är bokningsbar står det ”Boka”.

Vad händer om något jag lånat går sönder?
Vi brukar säga att man får en klapp på axeln. Då har vi använt sakerna så långt det är möjligt istället för att de har samlat damm i ett förråd, men vi förutsätter givetvis att du har använt utrustningen som den är tänkt att användas. Kom in till oss med det som har gått sönder så ser vi om det går att plocka reservdelar innan vi tar det vidare till återvinningen.

Var kommer utrustningen ifrån?
Allt är skänkt av privatpersoner, organisationer och företag. Vi arbetar med återbruk och köper inte in någon utrustning annat än i undantagsfall.

Jag har prylar hemma som jag inte längre använder, var kan jag lämna den?
Antingen på din lokala Fritidsbank, eller på något av deras insamlingsställen. Se mer info på din närmaste Fritidsbanks sida.

Måste man vara folkbokförd i kommunen där man vill låna?
Nej, var du bor spelar ingen roll. Du är välkommen till landets alla fritidsbanker, men kom ihåg att utrustningen måste lämnas tillbaka till samma fritidsbank som du lånade den på.

Vem bär ansvaret om jag skadar mig på utrustningen jag lånat?
Utrustningen lånas ut i befintligt skick och låntagaren ansvarar själv för att se till att den är rätt inställd och fungerar som den ska. Fritidsbanken går regelbundet igenom utrustningen, men kan aldrig garantera full funktionalitet. Lån sker alltså på egen risk.

Tjänar någon pengar på Fritidsbanken?
Fritidsbanken är ett ideellt initiativ och varumärket ägs av den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige. I våra stadgar står att Fritidsbanken aldrig får drivas med vinstsyfte och att vi ska hantera så lite pengar som möjligt. De enda som tjänar pengar är de anställda i form av löner.

Kan företag starta en Fritidsbank?
Nej, de lokala fritidsbankerna drivs på olika sätt, men aldrig enkom av ett företag. Företag kan dock ingå i en grupp aktörer som bidrar till att förverkliga och driva en fritidsbank. Parterna i en sådan grupp kan komma från civilsamhället, offentlig sektor och näringslivet och de skriver ett avtal, ett s k IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap – som reglerar parternas åtagande. En av parterna i gruppen utgör den huvudman som skriver avtal med Fritidsbanken. Läs mer om IOP här.

Kan man sponsra Fritidsbanken?
Man kan stötta Fritidsbanken på flera sätt, bland annat ekonomiskt, men alltid utan motkrav och endast till Fritidsbankens fördel. Det innebär att traditionell sponsring inte förekommer då det sponsrande företagets logotyp och budskap exponeras av den som blir sponsrad. Vi gör heller ingen skillnad mellan donatorer och storlek på donationer. För oss är alla bidrag lika mycket värda.

Finns det utrustning för personer med funktionsnedsättning på Fritidsbanken?
Alla fritidsbanker har någon form av parasportutrustning/fritidshjälpmedel. Vissa har mer medan andra har färre. Vi arbetar kontinuerligt med att öka omfattningen och har som målsättning att det inom varje region ska finnas ett brett sortiment av fritidshjälpmedel och parasportutrustning på Fritidsbanken.

Vilka personuppgifter sparar ni när jag lånar?
Vi sparar endast namn och mobilnummer (alternativt e-postadress om du inte har ett svenskt mobilnummer). Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Integritetspolicy här ovan.