Fritidshjälpmedel och parasportutrustning

Växla till lättläst

Fritidsbanken arbetar aktivt för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna utrustning. Verksamheten utvecklas genom ett arvsfondsprojekt.

Personer med funktionsnedsättning har olika förutsättningar och behov, men är överlag mindre aktiva på sin fritid och mår sämre än befolkningen i övrigt. Under pandemin minskade aktivitetsnivån för personer med funktionsnedsättning med omkring 50 procent.

En av tre personer med funktionsnedsättning behöver något typ av fritidshjälpmedel för att kunna göra det de vill på sin fritid. Fritidsbanken vill öka möjligheterna att göra meningsfulla och roliga saker på fritiden genom att förbättra tillgången till fritidshjälpmedel och parasportutrustning.

Kartlägga, tillgängliggöra och utbilda

Projektet letar upp fritidshjälpmedel och parasportutrustning som kan användas mer än de gör idag och kopplar utrustningen till landets fritidsbanker. På så vis ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna utrustning över hela landet.

Läs mer om hur vi hittar utrustning på Fritidsbanken+parasport=sant på Parasport Sverige webbplats

Det går lätt att se vilka fritidsbanker som idag har någon form av anpassad utrustning. Gå in på Lagersaldo och kika antingen på specifik fritidsbank eller på region. All anpassad utrustning ligger under kategorin Parasport/Fritidshjälpmedel.

Målsättningen är att det på varje fritidsbank ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att komma in och tala om vad hen vill prova på. Allt kommer inte finnas på alla fritidsbanker, men alla ska kunna ge information om var det finns utrustning att låna som möter personens önskemål för att öka den fysiska aktiviteten.

Fritidsbankens personal har under hösten 2022 att utbildats i bemötande och tillgänglighet för att kunna möta personer med funktionsnedsättning.

Visionen är att Fritidsbanken är en plats där alla, oavsett funktionsförmåga, kan låna utrustning. Det ska vara bra utrustning och ett brett utbud som bidrar till att skapa nyfikenhet och lust att aktivera sig.

Faktaruta – Vad är ett fritidshjälpmedel?

Behovet av hjälpmedel kan variera mellan olika fritidsaktiviteter. Vissa fritidsaktiviteter går att utföra med vanliga hjälpmedel för vardagen. Men speciella fritidshjälpmedel och parasportutrustning gör det ofta roligare att göra  aktiviteten.

Till exempel går det att spela basket med en vanlig rullstol. Men en rullstol som har snedställda hjul gör det möjligt att svänga snabbare och spela basket på ett roligare och snabbare sätt. Tillgång till rätt utrustning kan vara det som gör att man tycker aktiviteten är så rolig att man fortsätter med den.

Det kan också vara så att det krävs fritidshjälpmedel för att ens kunna utföra en aktivitet. Ett sådant exempel är racerunning där personer med omfattande rörelsehinder springer med en specialbyggd springcykel på tre hjul. Här är den anpassade utrustningen det som är avgörande för att överhuvudtaget kunna delta i aktiviteten.

Andra exempel på utrustning är

  • sit-ski eller bi-ski för att åka utförsåkning,
  • kälke för att spela paraishockey
  • en armcykel.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan behöva tydliga instruktioner med bilder som beskriver hur man gör en aktivitet. Har personen en synnedsättning kan olika hjälpmedel som låter vara det som gör det möjligt att utföra aktiviteten. Exempel en bollen som har en bjällra. Eller ljudutjämningssystem för att ryttare ska höra instruktioner från ridläraren är ett exempel för personer med hörselnedsättning.

Våra ambassadörer

Här möter du våra ambassadörer och kan läsa om vilka äventyr de planerar.

Ida Östlund – fjälläventyrare/fjällvandrare

Ida Östlund med ledarhunden

Inget räds Ida Östlund när det kommer till att få vara i naturen. Hon har vandrat under många år och längtar ständigt efter att få komma till fjällvärlden. I sommar bär det bland annat av mot en vandring på Padjelantaledens 16 mil tillsammans med en vän.

– Det är en fantastisk känsla att vara på fjället. Jag gör det delvis för att utmana mig själv, vi har alla olika förutsättningar, men det är ingen tävling. Jag vill inte jämföra mig med någon annan, säger Ida.

Själv är hon nästan helt blind sedan födseln. Hon är en rastlös människa som gillar att vara fysiskt aktiv. Därför är det inte bara Padjelantaleden som hägrar i sommar. Hon ska även hinna med ett löparlopp i Sälen i juni, en veckas vandring i jämtlandsfjällen just efter midsommar och förhoppningsvis mer där till. Som ambassadör för Fritidsbanken tycker Ida att en viktig del är att inspirera till ett liv i rörelse.

– Människan är gjord för att vara i rörelse. Därför ska alla ha möjlighet och tillgång till naturen.  Det får inte bli en klassfråga utan alla som vill ska få chansen att testa på olika aktiviteter och Fritidsbanken ger just den fantastiska möjligheten, säger hon.

Hon säger att hon har ett driv i att vara på väg och att känna sig fri. Född och uppvuxen i Jämtland har hon alltid haft nära till fjällen och naturen. Hon är tydlig med att det inte ska hänga på vilken kropp eller kroppsfunktion man har för att kunna vara aktiv.

– Att vara fri, känna friheten och utmana sig själv som jag gör på mina vandringar, ska inte bara vara för vissa. Vi borde alla ha rätt till att testa våra gränser efter våra egna förutsättningar. För mig är det en självklarhet att sträva mot ett jämlikt samhälle på alla nivåer, säger hon.  

Ida har ett brett kontaktnät, men det hänger alltid på att hon hittar andra att gå med då hon är i behov av ledsagning. Varför är det så viktigt för dig att kunna vara ute och i rörelse?

– Att vara ute i naturen ger min hjärna vila och rörelse är ett starkt behov för att orka med alla utmaningar i vardagen. På fjället får min själ plats på ett sätt som den inte får någon annanstans, säger hon.

Idas reflektioner från vandringen mellan Grövelsjön och Sälen (Södra Kungsleden) 6-16 juni, en sträcka på 20 mil:

Det är något av det härligaste jag gjort. Jag gick tillsammans med Lina Hallebratt, som också är vandrare, och vi kände inte varandra alls när vi startade. Men våra personlighetstyper matchade vilket gjorde att det fungerade väldigt bra på en gång. Vi gick på högfjäll, i skog, surmyr m.m där det inte fanns så mycket stänger att gå på. Vi har mött älgar, huggormar, och lämlar och gått förbi vargbajs. Sen var det en del mygg, men det är det ju i naturen.

Vad var utmaningen med den här vandringen?

Utmaningen var ren fysisk. Jag har aldrig gått så här långt och länge förut.

Du är nyss hemkommen från ytterligare en vandring, denna gång i Jämtlandsfjällen. Ska du vila upp dig nu? Nu är det ett par veckors vila sedan ska jag ut på Padjelantaleden. Jag längtar så mycket till dess.

Följ Ida på Fritidsbankens sociala medier. Du kan också följa henne på hennes Instagram, https://www.instagram.com/pafjalletutansyn/

Torbjörn Svensson – äventyrare

Torbjörn Svensson på golfbanan.

Torbjörn Svensson är äventyraren som tar sig an nästan vilken utmaning som helst. Paddla över Öresund eller cykla Vätternrundan för att sedan cykla från Treriksröset till Smygehuk. Allt detta utan att se eller höra.

Under 2022 tar han sig ut på nya äventyr – att spela golf på 18 banor på 18 dagar. Som ambassadör för Fritidsbanken har Torbjörn bland annat skänkt sitt första golfset till Fritidsbanken Landskrona. Golfutmaningen startar han på kungliga Drottningholms golfklubb den 18 augusti 2022. Då kommer Fritidsbanken vara på plats med en massa golfklubbor. Om Fritidsbanken säger Torbjörn så här:

– När jag fick höra om fritidsbanken och dess syfte, kände jag att det här var något som jag verkligen ville vara med och stötta. Fritidsbankens tanke att skapa jämställdhet genom att inte exkludera folk på grund av olika utmaningar, är något jag tycker är så fantastiskt och helt i linje med vad jag jobbar med i mina projekt. Så jag kände att Fritidsbankens idé och tanke är något som vi alla borde stötta, och jag är oerhört stolt över att vi kan samarbeta under detta äventyr.

Torbjörn har dövblindhet och målsättningen med äventyren är att inspirera och skapa intresse för funktionshindersfrågorna. Drivkraften är att hans barn.

– Jag har två barn som betyder allt för mig. Jag vill att mina barn ska växa upp i ett samhälle där alla är delaktiga på lika villkor. Samhället idag är tufft att leva i om man har en funktionsnedsättning, säger Torbjörn.

Torbjörn kommunicerar via två tolkar. En tolk använder taktilt teckenspråk i handen och återger vad som sägs. En annan tolk ger socialhaptisk kommunikation – ett signalspråk på neutrala zoner på kroppen till exempel ryggen. Signalerna på ryggen ger Torbjörn en uppfattning om situationer, känslor och stämningar omkring honom.

– Jag vill kunna leva ett så normalt liv som möjligt och då behöver jag mina tolkar. Målet med mina äventyr är i slutändan jämställdhet och rättigheter för personer med funktionsvariation. Allt är möjligt med rätt stöd.

Se hela Torbjörns golfprogram, http://www.torbjornsvensson.com/deafblind-challenge-stockholm-malmo-2022/

Med stöd från Allmänna Arvsfonden