Fritidshjälpmedel och parasportutrustning

Växla till lättläst

Fritidsbanken arbetar aktivt för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna utrustning. Verksamheten utvecklas genom ett arvsfondsprojekt.

Personer med funktionsnedsättning har olika förutsättningar och behov, men är överlag mindre aktiva på sin fritid och mår sämre än befolkningen i övrigt. Under pandemin minskade aktivitetsnivån för personer med funktionsnedsättning med omkring 50 procent.

En av tre personer med funktionsnedsättning behöver något typ av fritidshjälpmedel för att kunna göra det de vill på sin fritid. Fritidsbanken vill öka möjligheterna att göra meningsfulla och roliga saker på fritiden genom att förbättra tillgången till fritidshjälpmedel och parasportutrustning.

Kartlägga, tillgängliggöra och utbilda

Projektet letar upp fritidshjälpmedel och parasportutrustning som kan användas mer än de gör idag och kopplar utrustningen till landets fritidsbanker. På så vis ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna utrustning över hela landet.

Läs mer om hur vi hittar utrustning på Fritidsbanken+parasport=sant på Parasport Sverige webbplats

Det går lätt att se vilka fritidsbanker som idag har någon form av anpassad utrustning. Gå in på Lagersaldo och kika antingen på specifik fritidsbank eller på region. All anpassad utrustning ligger under kategorin Parasport/Fritidshjälpmedel.

Målsättningen är att det på varje fritidsbank ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att komma in och tala om vad hen vill prova på. Allt kommer inte finnas på alla fritidsbanker, men alla ska kunna ge information om var det finns utrustning att låna som möter personens önskemål för att öka den fysiska aktiviteten.

Fritidsbankens personal har under hösten 2022 att utbildats i bemötande och tillgänglighet för att kunna möta personer med funktionsnedsättning.

Visionen är att Fritidsbanken är en plats där alla, oavsett funktionsförmåga, kan låna utrustning. Det ska vara bra utrustning och ett brett utbud som bidrar till att skapa nyfikenhet och lust att aktivera sig.

Faktaruta – Vad är ett fritidshjälpmedel?

Behovet av hjälpmedel kan variera mellan olika fritidsaktiviteter. Vissa fritidsaktiviteter går att utföra med vanliga hjälpmedel för vardagen. Men speciella fritidshjälpmedel och parasportutrustning gör det ofta roligare att göra  aktiviteten.

Till exempel går det att spela basket med en vanlig rullstol. Men en rullstol som har snedställda hjul gör det möjligt att svänga snabbare och spela basket på ett roligare och snabbare sätt. Tillgång till rätt utrustning kan vara det som gör att man tycker aktiviteten är så rolig att man fortsätter med den.

Det kan också vara så att det krävs fritidshjälpmedel för att ens kunna utföra en aktivitet. Ett sådant exempel är racerunning där personer med omfattande rörelsehinder springer med en specialbyggd springcykel på tre hjul. Här är den anpassade utrustningen det som är avgörande för att överhuvudtaget kunna delta i aktiviteten.

Andra exempel på utrustning är

  • sit-ski eller bi-ski för att åka utförsåkning,
  • kälke för att spela paraishockey
  • en armcykel.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan behöva tydliga instruktioner med bilder som beskriver hur man gör en aktivitet. Har personen en synnedsättning kan olika hjälpmedel som låter vara det som gör det möjligt att utföra aktiviteten. Exempel en bollen som har en bjällra. Eller ljudutjämningssystem för att ryttare ska höra instruktioner från ridläraren är ett exempel för personer med hörselnedsättning.

malmo-2022/

Med stöd från Allmänna Arvsfonden