Fritidsbanken och skolan

Fritidsbanken jobbar aktivt för att finnas till för alla, det är en av våra grundpelare. Och för att finnas till för barnen är skolan en lämplig arena. Där når vi ALLA barn.

Det finns ett stort behov av utrustning som är tillgänglig i skolan. Det bidrar till mer lek och rörelse som skapar större likvärdighet och ger ökad trygghet. Att nyttja, eller till och med samverka med, Fritidsbanken kan ge många goda effekter. Tillgången till Fritidsbankens utrustning bidrar till mer lek, kreativitet och rörelse på till exempel rasten. Effekterna av det blir en lärmiljö som är bättre och elever som uppnår sina mål på ett helt annat sätt.

De skolor som redan idag arbetar med Fritidsbanken upplever en större trygghet och tillit på skolan med mer lek och rörelse, aktivitet och social gemenskap1. Genom samverkan med Fritidsbanken har också skolorna påbörjat anpassningar för bättre tillgänglighet och utvecklas samtidigt i hållbarhet och miljö.

1 Pilotprojektet Fritidsbanken skola från 2022.

Hur kan skolan nyttja Fritidsbanken?

Fritidsbanken arbetar på många håll redan idag med uppsökande verksamhet för alla skolformer, såsom grundskolan, anpassad grundskola, fritidshem och förskoleklass. Det kan till exempel vara genom att Fritidsbanken bjuds in till en rast, friluftsdag eller dylikt där eleverna får prova olika utrustning. Vilka aktiviteter som anordnas bygger på skolans, såväl som den lokala Fritidsbankens, förutsättningar.

Nedan följer några olika alternativ på samverkan med Fritidsbanken. Tänk på att oavsett alternativ är det skolan som planerar och genomför aktiviteter på skolan. Fritidsbanken ersätter inte skolans personal utan förser skolan med utrustning för aktiviteten.

På rasten

Alla skolor har möjlighet att låna utrustning i två veckor för skolans rastverksamhet. Vad eller hur mycket skolan lånar utgår från de planerade aktiviteterna och den lokala Fritidsbankens utbud och möjligheter. Ibland har vissa fritidsbanker anordnat en popup för en dag på en skola. Detta är ofta mycket uppskattat av både elever och skolpersonal. Kontakta med den lokala Fritidsbanken och skapa en dialog för att se vilka förutsättningar som finns.

På idrotten

Är det svårt att locka eleverna till rörelse? På idrottslektioner kan bristen på utrustning vara något som hindrar skolan från att erbjuda eleverna specifika aktiviteter. För att utöka möjligheterna och utbudet för idrottslektioner kan nyttjandet av Fritidsbankens utrustning vara något som inspirerar både personal och framförallt elever. Ta kontakt med den lokala Fritidsbanken för att se vilka förutsättningar som finns.

På friluftsdagen

Har skolan planerat en utflykt? Då är det bra att höra av sig till Fritidsbanken i god tid för att se om möjligheten finns att låna utrustning till det skolan har planerat. Om det till exempel är en vinterfriluftsdag, kan Fritidsbanken bistå med skidor, skridskor och annan utrustning som gör att fler får möjlighet. Allt fler skolor inför också principen att ingen elev använder egen utrustning utan alla elever lånar utrustning från Fritidsbanken. Detta minskar stress och press för familjerna och ökar framförallt jämlikheten och närvaron. Kontakta med den lokala Fritidsbanken för att se vilka förutsättningar som finns.

På fritidshemmet

Även fritidshemmen kan samverka med Fritidsbanken och under skollov hitta på saker tillsammans. Fritidsbanken kan till exempel ta emot ett studiebesök eller tillsammans med fritidshemmet genomföra en aktivitetsdag. Resurserna ser olika ut på landets fritidsbanker. Kontakta därför den lokala Fritidsbanken för att se vilka förutsättningar som finns.

Skol-lån

Skolan kan också ingå en mer formell samverkan med Fritidsbanken för rasten. Fler och fler skolor skapar en “mini-fritidsbank” på skolgården för att ge bättre förutsättningar för att eleverna ska kunna låna och låna ut utrustning. Denna samverkansform ger möjlighet att låna utrustning under längre tid än ordinarie två veckor och kallas för Skol-lån. 

Kontakta Tino Skovlund, tino@fritidsbanken.se, för att få veta mer om hur Skol-lån fungerar.

Gemensamma mål

Tillsammans finns det gemensamma mål som rimmar både med skolan och Fritidsbanken. Till exempel

Bonus: Även närstående till barn och unga blir aktiva när barnen är aktiva.

Ta kontakt med er lokala fritidsbank och skapa en dialog för att se vilka förutsättningar för samverkan som finns i er kommun.

Mer information

Vill du veta mer om samverkan mellan skolan och Fritidsbanken? Kontakta Tino Skovlund, tino@fritidsbanken.se, 070-527 35 01, och diskutera hur just er skola kan arbeta med Fritidsbanken.

Finns det en fritidsbank i er kommun?

Klicka här för att hitta din närmaste fritidsbank