Nyheter Det är dags för invigning av den 50:e Fritidsbanken. Nu finns vi i 45 kommuner, vilket motsvarar drygt 15 % av landets 290 och samtidigt som vi firar 50 blickar vi framåt och ser en fortsatt stark utveckling, både sett till antal och vilken verksamhet som kommer att bedrivas.

Nyheter Curious about Fritidsbanken? Please download our brochure where we tell you how it works to borrow sports and leisure equipment from us.

Nyheter, Uncategorized Hela Fritidsbankens verksamhet bygger på allmänhetens generositet – att folk är beredda att skänka sport- och fritidsprylar utan att få ett öre i ersättning. Att tusentals människor runt om i landet ställer upp på den tanken, och helt osjälviskt ger bort saker som de facto är värda en hel del pengar, visar att det inte bara är i kris som svenskar är givmilda.

Nyheter Delningsekonomin har börjat få fart på allvar, både i Sverige och andra länder i Europa. Men hänger lagstiftningen med och vilka hinder finns för att folk ska köpa, byta och låna produkter och tjänster av varandra? Nyligen presenterades regeringens utredning "Delningsekonomi på användarnas villkor" och Fritidsbanken är ett av exemplen som tas upp i utredningen.