26 maj 2023

Berit Högman ny i Fritidsbankens styrelse

Vid Fritidsbanken Sveriges årsmöte 25 maj, valdes två nya ledamöter in i styrelsen, däribland Berit Högman, landshövding i Västernorrland.

Varför väljer du att engagera dig i Fritidsbanken?

– Fritidsbanken för mig är folkhälsa, rörelseglädje, jämlikhet och solidaritet i ett koncept. Det är dessutom en oerhört proffsig organisation. Jag ser verkligen fram emot att få vara med i utvecklingen framåt, säger Berit Högman.

Ny i styrelsen är också Ellen Isaksson som har varit med och startat upp Fritidsbanken Lund.

Fritidsbanken Sveriges medlemmar, som består av de huvudmän som driver lokala fritidsbanker, kunde konstatera att föreningen har en ekonomi i balans där målsättningen är att säkra en långsiktig finansiering. Kansliet har växt ganska snabbt och består idag av sju medarbetare.

De kommande två åren kommer Fritidsbanken Sverige bland annat fokusera på att utveckla befintliga fritidsbanker, fortsatt etablering i nya kommuner, integrera pågående funkissatsning i ordinarie verksamhet, få fler låntagare, utveckla skolsamverkan och stärka kopplingen till idrotts- och friluftsrörelsen.

Fritidsbanken Sveriges styrelse består av:

Johanna Vilhelmsson, ordförande
Ewa Linderholm Widell, vice ordförande
Björn Lans, sekreterare
Per Jutterström, ledamot
Johan Evensson, ledamot
Nahal Illerstig, ledamot
Niklas Bergdahl, ledamot
Ellen Isaksson, ledamot
Berit Högman, ledamot