8 juni 2023

Förslag: Statligt stöd till rörelsefrämjande organisationer

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet föreslår att regeringen inför ett nytt statligt stöd på 100 miljoner kronor årligen till rörelse­främjande organisationer som faller utanför ramen för stödet till frilufts- och idrotts­rörelsen. Fritidsbanken är en av organisationerna som skulle kunna få del av statsstödet.

Vi har aldrig i historien rört oss så lite som nu. Effekten av det är nästan svårt att överblicka, men redan idag ser vi ökade kostnader för hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, vissa cancerformer och demens­sjukdomar. Samtidigt växer hälsoklyftorna i samhället. Fysisk aktivitet och hälsosam kost är ofta sådant som får bortprioriteras när marginalerna i hushållen minskar.

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet tillsattes av regeringen 2020 för att skapa en kraftsamling kring fysisk aktivitet och förebygga fysisk inaktivitet i befolkningen. I sitt slutbetänkande till regeringen föreslår kommittén bland annat att det inrättas ett statligt stöd till de rörelsefrämjande organisationer som får del av stödet till frilufts- och idrottsrörelsen.

– Det här är mycket positivt och skulle ge oss på Fritidsbanken och liknande organisationer helt nya förutsättningar att kunna bedriva ett mer långsiktigt arbete som gör skillnad för enskilda individer och samhället i stort, säger David Mathiasson, verksamhetschef på Fritidsbanken Sverige.

På Fritidsbanken finns det tusentals prylar som man får låna helt gratis, vilket gör det möjligt att vara aktiv på egen hand eller tillsammans med familj och vänner. Många hittar också till den organiserade idrotten eller friluftslivet tack vare att man fått prova på aktiviteterna genom Fritidsbanken.

2022 bidrog Fritidsbanken till mer än 1,7 miljoner timmar fysisk aktivitet som annars inte hade blivit av. 48 procent av våra låntagare anger nämligen att aktiviteten inte hade blivit av om de inte kunnat låna utrustning på Fritidsbanken. De här timmarna ökar varje år och de behövs om vi ska vända trenden av stillasittande.

Nu hoppas vi att regeringen hörsammar kommitténs förslag och inför ett statligt stöd för rörelsefrämjande organisationer redan i kommande budget. Det kommer att göra stor skillnad för enskilda individer, men också för samhället i stort.

SvD: ”Aldrig i historien har vi rört oss så lite som nu”

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (Främjafys)

Ladda ner rapporten Varje rörelse räknas