Fortsatt stöd av Kronprinsessparets Stiftelse

Som ett av sex initiativ får Fritidsbanken fortsatt stöd av Kronprinsessparets Stiftelse. Totalt har fjorton organisationer och/eller projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige har valts ut av stiftelsens expertråd.

Kronprinsessparets Stiftelse vill genom projektanslagen möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Med hjälp av expertrådet väljer stiftelsen ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället och stödjer dessa projekt genom att bidra med finansiering och kunskap.

  • Vi är mycket glada och stolta över stödet från Kronprinsessparets Stiftelse, säger David Mathiasson, verksamhetsledare på Fritidsbanken. Det hjälper oss i arbetet att bygga en nationell organisation och ge ännu bättre service till våra låntagare.

Se pressmeddelandet från Kunghuset: https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/2018pressmeddelanden/fjortonprojektsomframjarbarnochungashalsaochgemenskapfaranslagfrankronprinsessparetsstiftelse.5.26b86ef916657c8f0a9167e2.html