13 december 2016

Fritidsbanken – en av tre finalister till civilsamhällespris

Tillsammans med Vi gör vad vi kan och Matmissionen är Fritidsbanken finalister till den ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser – Årets initiativ, som ges ut av Forum, Vinnova och IBM. Vinnaren utses på Civilsamhällesgalan 5 december.

– De tre finalisterna är alla fantastiska initiativ som under det senaste året har visat att det verkligen går att göra skillnad för många människor, både genom akuta och långsiktiga insatser, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Eldsjälar i det civila samhällets organisationer, i folkrörelser och i olika sorts föreningar har under lång tid identifierat och tagit fram metoder för att möta sociala problem och samhällsutmaningar. Förskolan, A-kassan och biblioteken är bara några sådana exempel. Men detta sker hela tiden och det vill Forum tillsammans med IBM och Vinnova uppmärksamma genom utmärkelsen Årets initiativ.

– Det känns mycket hedrande att vara en av finalisterna till det här priset, säger David Mathiasson, verksamhetsledare på Fritidsbanken. Vi har ju sett vilka övriga fina initiativ som varit nominerade, så att vara en av finalisterna känns helt enkelt fantastiskt.