30 januari 2023

Fritidsbanken – en nod som spänner över flera dimensioner

Tvådelad bild med Bosse Wallbäcks och en bild från en fritidsbank inifrån.

Cirka 90 procent av Sveriges fritidsbanker har kommunen som huvudman. Den kommunala driften är också en tydlig trend för nya fritidsbanker. I Bollnäs har föreningen Föreningsalliansen ansvar för Fritidsbanken. Med starkt stöd från kommunen.

Bosse Wallbäcks är biträdande kommunchef i Bollnäs kommun sedan fyra år. När han talar om Fritidsbanken återger han det samhälleliga värde som verksamheten har samt kopplingen till kommunens hållbarhetsarbete. Han säger att poängen med Fritidsbanken är att det är en nod mot hela föreningslivet som inte själva företräder något eget kärnområde.

– De sociala hållbarhetsfrågorna är en tydligt stor del av verksamheten. Under de fyra år jag innehaft denna roll i kommunen har vi mött några stora utmaningar. Vi har en stor integrationsutmaning från 2015, vi har haft en pandemi och vi har tagit emot migranter från Ukraina. Fritidsbanken har varit otroligt värdefull att ha i kommunen under de förutsättningarna då många i dessa grupper är resurssvaga.

Värdet ligger inte bara i att fler får tillgång till utrustning och sammanhang. Fritidsbanken spänner över så många dimensioner och bidrar till utveckling av kommunen. Bosse menar att man måste se hela kvalitetsperspektivet och det man kan åstadkomma i de olika dimensionerna.

– Det går till exempel inte att göra Fritidsbanken till en ren arbetsmarknadsinsats, då blir det problem för både kommunen och Fritidsbanken. Med nuvarande lösning skapar Fritidsbanken goda möjligheter till samarbete med bland annat AME. Men Fritidsbanken är så mycket mer och i Bollnäs är det kommunens förlängda arm som skalar upp ett arbete som kommunen annars hade behövt utföra själv. Att Bollnäs kommun är en medspelare är en förutsättning och en trygghet.

Han berättar att de har flera olika projekt igång där Föreningsalliansen och Fritidsbanken samverkar med andra, ett exempel är ett projekt för att återupprätta Skol-IF. Föreningslivet ställer krav på att man ska ha utrustning, därför finns Fritidsbanken med i detta som en möjliggörare. Projektet genomför man tillsammans med elever.

– Ett annat projekt som Fritidsbanken Bollnäs driver helt själv är Förskola på tur. Det drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden. Här får femåringar chansen att prova olika aktiviteter medan de är på förskolan och föreningar bidrar med ledare i samband med aktiviteterna. Man kan säga att Fritidsbanken förbereder barnen för föreningslivet, vilket jag tycker att föreningslivet ska nappa på och sträcka ut handen för att ta emot.

Effekter och utmaningar

I dagsläget köper kommunen en tjänst av Fritidsbanken Bollnäs (Föreningsalliansen). I det upplägget har Fritidsbanken Bollnäs stora möjligheter att agera mot hela civilsamhället och näringslivet.

– Utmaningen för Fritidsbanken Bollnäs är att klara finansieringen. Här tror jag att det är viktigt att som finansiär också förstå de uppsidor, eller mjuka värden, som verksamheten bidrar med. Det kan vara svårt att räkna på. En sån här verksamhet kan till exempel inte bara bygga på eldsjälar, utan det måste finnas en god plattform för den och en förståelse kring dimensionerna av Fritidsbanken.

Han tillägger att en stor fördel med Fritidsbanken är att man tar ett ansvar för social hållbarhet, inte minst genom att vara en motor som styr mot föreningslivet. Möjligheterna är dock oändliga enligt Bosse och ligger helt i linje med de sociala hållbarhetsvisioner som kommuner idag har.

– De effekter vi ser av Fritidsbanken är ökad jämlikhet på det sociala planet, återvinning av kvalitet, men även recycling. I och med att Fritidsbanken är så rörlig och är ute i vårt samhälle, bidrar den också till vuxennärvaro som inte funnits där förr och som betyder trygghet. Framförallt ungarna vill vara där Fritidsbanken är.

Avslutningsvis säger Bosse att Fritidsbanken även lockar turister som slipper packa all möjlig utrustning, utan de kan låna på plats. Och återvinningsföretaget i Bollnäs är överlyckliga att de slipper slänga fullt användbara prylar.