21 november 2023

Fritidsbanken ingår samarbete för jämlik hälsa

Flera cyklister cyklar på en väg. Det är handcyklister och andra cyklister.

Alla ska ha möjlighet att ha en rolig och meningsfull fritid, oavsett förutsättningar. Därför arbetar Vätternrundan, Svenska Cykelförbundet, Svenska Triathlonförbundet och Fritidsbanken Sverige tillsammans för att barn/unga och personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till en social och aktiv gemenskap, på lika villkor.

Stillasittandet bland barn och unga är fortsatt högt. Bland personer med funktionsnedsättning är problemet särskilt stort. Pandemin slog hårt på parasporten som våren 2022 hade tappat 62 procent aktiva. Samarbetet syftar till att öka möjligheten och intresset bland personer med funktionsnedsättning och barn och unga till en aktiv fritid.

En social kontext, gemenskap och en aktiv fritid har positiva effekter på såväl den fysiska som psykiska hälsan. Att få hjälp med utrustning och möjlighet att prova på, i en inspirerande kontext, är nycklar som tillsammans skapar förutsättningar för att flera ska ta steget. 

– Att göra skillnad för dessa målgrupper är jätteviktigt för oss. Vi vill att fler ska ha möjlighet att vara aktiva oavsett förutsättningar och effekterna blir så mycket större när vi jobbar tillsammans, säger David Mathiasson, verksamhetschef för Fritidsbanken Sverige.

Vätternrundan är ett av världens största motionslopp på cykel och engagerar årligen tiotusentals motionärer, såväl nationellt som internationellt. Loppen är både en hälsoutmaning och en folkfest.

– Som motionslopp är det viktigt att visa att alla kan delta, på sina villkor. Vi är särskilt stolta över det här samarbetet som belyser en fråga som alltför ofta hamnar i skymundan. Vi hoppas allt flera individer ska bli inspirerade att prova och att fler aktörer inom idrotts- och företagsvärlden ska bidra till att integrera den här gruppen i sina processer, berättar Jessica Nilsson, sponsringsansvarig på Vätternrundan.

Under Cykelveckan 2024 kommer spännande saker att hända som inspirerar till rörelse bland såväl aktiva som ännu ej aktiva motionärer. I samband med MiniVättern den 9 juni kommer vi erbjuda ett kortare prova på-lopp med anpassade cyklar. Den som vill köra prova på-loppet, kan anmäla sitt intresse via denna länk, Intresseanmälan prova-på-lopp Paracykel i samband med Vätternrundan 2024 Survey (surveymonkey.com).