21 januari 2022

Fritidsbanken.se – på engelska och lättläst!

Halva bilden är en engelsk flagga och halva är två versala L på varandra (ikonen för lättläst).

Nu kan vi nå ännu fler! Med information på engelska och lättläst blir det lättare för fler att läsa om vår verksamhet och hur det går till att låna av oss.

Fritidsbanken är öppen för alla. Vi möter dagligen många låntagare med olika behov och förutsättningar. Det är studenter från andra länder, nyanlända, turister, personer med funktionsnedsättning och så vidare.

För dem som inte har svenska som modersmål kan engelska bidra till att du får veta vad Fritidsbanken kan göra för dig. Eller om du har en intellektuell funktionsnedsättning kan lättläst vara till stor hjälp för att du ska veta hur du som låntagare gör när du ska låna utrustning.  

Den engelska översättningen hittar du i footern (längst ned på sidan). De sidor som har lättläst, har en lättlästknapp högst upp ovanför rubriken. Ett exempel på lättläst hittar du här Fritidshjälpmedel och parasportutrustning.