29 april 2024

Fritidsbanken Sveriges nya styrelse

Fritidsbanken Sverige är en ideell förening vars medlemmar består av de kommuner och övriga aktörer som driver lokala fritidsbanker. Vid årsmötet 25 april valdes Berit Högman till ny ordförande. Berit har en bakgrund som landshövding för Västernorrlands län och därförinnan riksdagsledamot för (s). Hon gör nu sitt andra år i Fritidsbanken Sveriges styrelse och det första som ordförande.

Övriga ledamöter som valdes in var:
Björn Lans, Fritidsbanken Bollnäs (omval)
Annika Svensson, Fritidsbanken Göteborg (nyval)
Åsa Svensson, Fritidsbanken Torsås (nyval)
Ragnar Granstrand, Fritidsbanken Skellefteå (nyval)
Hans Larsson, Fritidsbanken Luleå (nyval)
Johan Evensson (omval)

Följande ledamöter har ett år kvar på sitt förordnande:
Nahal Illerstig
Ellen Isaksson, Fritidsbanken Lund

På årsmötet avtackades fyra personer för sin tid och värdefulla insatser i styrelsen:
Johanna Vilhelmsson, ordförande, Fritidsbanken Umeå
Ewa Linderholm Widell, vice ordförande
Per Jutterström, ledamot, Fritidsbanken Sundsvall
Niklas Bergdahl, ledamot, Fritidsbanken Sandviken