30 november 2021

Fritidsbanken tilldelas Bris-priset 2021

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Johanna Vilhelmsson, ordförande Fritidsbanken Sverige och David Mathiasson, verksamhetschef Fritidsbanken Sverige

Årets Bris-pris går till Fritidsbanken, som ger barn runt om i landet möjlighet att låna utrustning för olika fritidsaktiviteter. Fritidsbanken skapar förutsättningar för och bidrar till en aktiv och meningsfull fritid för barn – något som varit extra viktig under pandemin.

– Fritidsbanken möjliggör för barn att vara med i olika fritidsaktiviteter oavsett familjeekonomi och gör det enklare att testa på nya aktiviteter. Deras verksamhet bidrar till att fler barn kan få en meningsfull fritid, som alla barn ju har rätt till, och motverkar ojämlika uppväxtvillkor. Rörelse är dessutom centralt för barns välbefinnande både psykiskt och fysiskt. Vi är därför glada över att kunna uppmärksamma Fritidsbankens värdefulla arbete genom att idag tilldela dem Bris-priset, säger Bris ordförande Annabella Kraft.

Bris-priset delas ut vartannat år och går till någon eller några som genomfört extraordinära insatser för barn och unga. Det är Bris medlemmar som nominerar kandidater till priset, och beslut om pristagare fattas av Bris styrelse.

Årets motivering lyder: ”Alla barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. I en tid då barn och familjer mer än någonsin har umgåtts utomhus, samtidigt som många barns fritidsaktiviteter har ställts in, har Fritidsbanken spelat en viktig roll. Här får alla barn möjlighet att låna utrustning för en aktiv fritid, utan att pengabrist ska behöva hindra barns nyfikenhet. En värdefull verksamhet som också bidrar till ett hållbart samhälle – både genom att flera kan återanvända utrustning, och genom att skapa mötesplatser och föra människor närmare varandra.”

– Vi är oerhört hedrade över att få ta emot Bris-priset, säger Fritidsbankens verksamhetschef David Mathiasson. Alla får låna på Fritidsbanken, men givetvis är barn och unga den viktigaste målgruppen. Bris står upp för barns rättigheter och vi kämpar för allas rätt till en aktiv fritid, så vi har en hel del gemensamt och därför betyder den här utmärkelsen extra mycket för oss.

Om Fritidsbanken

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsartiklar som inte längre används och lånar ut dem gratis, ungefär som ett bibliotek. Verksamheten startade 2013 i Deje, strax norr om Karlstad, och finns idag på 109 platser i landet; från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Lokala fritidsbanker drivs oftast av kommuner och alla är medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige. Ca 600 000 artiklar kommer att lånas ut 2021, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.