Jämlik hälsa för en hållbar utveckling

En konferens om samhällets ansvar att inkludera alla och ge förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Fritidsbanken Sverige har med stöd från Arvsfonden under tre år arbetat för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna anpassad sport- och friluftsutrustning.

Den här konferensen ger konkreta tips på vad kommuner, regioner och civilsamhälle tillsammans kan göra för att uppnå en jämlik folkhälsa och bidra positivt till några av samhällets stora utmaningar.

Lokalen uppfyller kraven på tillgänglighet. Det finns hörslinga och tjänstehundar får medtagas. För fysiskt deltagande öppnar registreringen klockan 12 på Scandic Continental. Det går även att delta digitalt.

Program

Moderator Aron Anderson

12.30 Inledning och välkomsttal

12.40 Folkhälsopolitiska- och funktionshinderspolitiska mål

Caroline Agrell, politisk sakkunnig hos socialminister Jakob Forssmed, om vikten av att alla ska ha möjlighet till aktivitet.

12.55 Fysisk aktivitet och hälsa hos personer med funktionsnedsättning – hur ser förutsättningarna ut?

Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, berättar om aktuell kunskapsläge.

13.10 Fritidsbankens grundpelare – alla får låna, allt är gratis och återbrukad utrustning

David Mathiasson, Verksamhetschef Fritidsbanken Sverige, och Erika Olkerud, projektledare Fritidsbanken Sverige, berättar om hur Fritidsbanken arbetar med att inkludera personer med funktionedsättning.

13.30 Smakprov på rörelseglädje, delaktighet och gemenskap

Rörelsepaus med Matilda Bodin-Westholm, ledare Bara Vanlig, och Niclas Wennerlund, generalsekreterare Bara Vanlig.

13.35 Hur kan utlån av fritidshjälpmedel och parasportutrustning gynna föreningslivet?

Michael Lindgren, förbundskapten paracykel och koordinator Svenska Cykelförbundet, och Urban Persson, Verksamhets- och utbildningsansvarig skidor och mountainbike på Friluftsfrämjandet, berättar om hur utlån av fritidshjälpmedel bidrar till föreningslivet.

13.55 Om regionens folkhälsoarbete samt god och jämlik folkhälsa i Värmland

Sofia Magnusson, regionsråd och ordförande kultur- och bildningsnämnden Region Värmland berättar om hur Fritidsbanken bidrar till en god och jämlik hälsa i regionen.

14.10 Vad kan kommunen göra för att möjliggöra för fler att låna fritidshjälpmedel?

Ola Holmberg, ansvarig på Fritidsbanken Sigtuna, och Malin Bernt, samordnare för fritid för personer med funktionsnedsättning på Sigtuna kommun, berättar om hur de samverkar för att öka möjligheten för fler att ha en aktiv fritid.

Gunilla Öberg, vård- och omsorgschef Karlstads kommun berättar om kommunens arbete för att skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid för fler.

Erik Vesterlund, ansvarig på Fritidsbanken Östersund, berättar om hur regionens hjälpmedelscentral och Parasport Jämtland/Härjedalen samverkar med Fritidsbanken.

14.45 PAUS med fika (30 min)

15.15 Vikten av kompetensstöd och utbildningsmaterial

Elin Ström, verksamhetsutvecklare på Parasport Sverige, berättar om de kunskapsunderlag som tagits fram för Fritidsbankens personal över hela landet.

Erik Hedegård och Kerstin Gatu har tagit fram kognitiva bildstöd för Fritidsbankens räkning. De berättar om hur det stödjer personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lillemor Lindahl berättar om stödet hon tagit fram för att Fritidsbankens personal ska kunna kommunicera med Tecken Som Stöd (TSS). 

15.40 Varför behövs tillgång till anpassad sport- och friluftsutrustning?

Mikael Fredriksson, fd parasimmare, Louise Jannering, elitparacyklist, Maud Einarsson, aktiv friluftsmänniska samt Lina och Boris Gustafsson, anhörig och biskiskidåkare berättar utifrån sina egna erfarenheter.

16.00 Vad händer nu?

David Mathiasson, verksamhetschef Fritidsbanken Sverige, och Bo Sköld, generalsekreterare Parasport Sverige, berättar om det fortsatta arbetet att inkludera parasport i normidrotten.

Gunilla Malmborg, ordförande för Arvsfondsdelegationen och Mikael Waldén, handläggare Arvfonden, reflekterar över fortlevnad av projektet och ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid.

16.30 Avslutning