19 februari 2021

Miljonsatsning på parasport

Snart ska fler kunna prova på parasport-aktiviteter. Foto: Christer Thomasson

Fritidsbanken har tilldelats åtta miljoner kronor i projektstöd från Allmänna Arvsfonden för en satsning på parasportutrustning och fritidshjälpmedel.

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar och lånar ut dem gratis, men utrustning för personer med funktionsnedsättning är svårt att få in på grund av att den oftast är dyr att köpa in och har ett högt andrahandsvärde. Det gör att utbudet av parasportutrustning och fritidshjälpmedel är begränsat eller helt obefintligt på många fritidsbanker. Det ska det dock bli ändring på. Allmänna Arvsfonden har beslutat att stödja ett treårigt projekt med syftet att tillgängliggöra utrustning för utlån till personer med funktionsnedsättning.

– Vi tror att det finns många saker för den här målgruppen som står oanvända i förråd på skolor, idrottshallar och föreningslokaler, säger Lena Olsson, ordförande i Fritidsbanken Sverige. Under det här projektet vill vi kartlägga vad som finns och hitta sätt att låna ut utrustningen så att den kommer till användning och nyttjas av flera.

Behovet av att få låna utrustning för att prova nya aktiviteter är mycket stort hos personer med funktionsnedsättning menar Alice Bergholtz på Parasport Sverige.

– Ett par skridskor kan man köpa för några hundralappar, men en skridskokälke kostar runt 20 000 kronor och skillnaden är ännu större för många aktiviteter, säger Alice Bergholtz. Det här gör Fritidsbankens satsning så viktig och vi på Parasport Sverige står bakom den.

Även Kronprinsessparets stiftelse, Riksidrottsförbundet, Myndigheten för Delaktighet, Generation Pep, DHR, Funktionsrätt Sverige och Region Värmland står bakom projektet med arbetsnamnet “Parateket”.

– Parateket kommer att få stor betydelse för många människors delaktighet och hälsa. Människor som fram till nu ofta varit utestängda från idrotts- och fritidsområdet får genom detta arvsfondsprojekt möjlighet att utan kostnad utöva sina favoritaktiviteter, säger Mikael Wahldén, handläggare på Allmänna Arvsfonden.