6 december 2023

Möjlighet att låna Zoom Uphill i Västra Götaland

Från och med vecka 50 finns möjlighet att låna den terränggående elrullstolen Zoom Uphill i Västra Götalandregionen. Fritidsbankerna i regionen kommer att ha två Zoom Uphill att låna ut under några veckor var.

– Fritidsbankerna i Västra Götaland har arbetat tillsammans i planeringen av att Zoom Uphill kommer till regionens fritidsbanker. Vi vill att så många som möjligt som har behov av ett dylikt hjälpmedel ska få möjlighet att prova den. Såväl privatpersoner som omsorgsverksamheter är välkomna, säger Aslan Agirman, platsansvarig på Fritidsbanken Trollhättan.  

Så här ser schemat ut för Zoom Uphill i Västra Götaland:

Från och med vecka 3 och framåt kommer Göteborg att ha två egna Zoom Uphill att låna ut.

Ta gärna kontakt med Fritidsbanken innan du åker iväg för att låna. Alla kontaktuppgifter hittar du här, Hitta din Fritidsbank – Fritidsbanken

I Myndigheten för delaktighets undersökningspanel Rivkraft 2021 ställde Fritidsbanken Sverige frågor om vad deltagarna saknade för att kunna vara aktiv på sin fritid. Undersökningen visade tydligt att det personer med funktionsnedsättning saknade mest är hjälpmedel för att komma ut i naturen, till exempel terränganpassade rullstolar eller elrullstolar. Att erbjuda Zoom Uphill i Västra Götaland är ett led i att öka möjligheten och tillgången för Fritidsbankens låntagare.

Efter Västra Götaland kommer de två Zoom Uphill gå vidare till fritidsbankerna i Jämtland och Västernorrland.

Detta är ett utökat samarbete med Zoomability inom ramen för Fritidsbankens treåriga satsning på parasportutrustning med stöd från Allmänna Arvsfonden.