16 oktober 2020

Nu kommer Castingsporten till Fritidsbanken!

Känner du till sporten casting? Enkelt förklarat så är det ungefär som att fiska på land med modifierade redskap och där precision och teknik är avgörande. I Sverige kan man tävla i totalt nio grenar och det kan utföras på gräsplaner och i idrottshallar. Nu ska vi göra det möjligt att prova på casting på landets fritidsbanker.

Castingförbundet har letat efter mötesplatser där man på ett bra sätt kan nå ut till många människor och skapa intresse för att kasta med spö, och om man vill, även träna och tävla i sporterna casting och flugkastning.

– När vi upptäckte Fritidsbankens idé förstod vi att vi hittat den mötesplats vi sökt, och nu är vi igång, säger Lise-Lotte Jansson, utvecklingsansvarig på Svenska Castingförbundet.

Just nu besöker Castingförbundet ett antal Fritidsbanker för att lära sig mer om på vilket sätt förbundet kan stötta Fritidsbankerna i sitt arbete med att sprida kunskap om Castingsport och kasta med spö.

– Även om vi vet att de flesta människorna har ett kastspö hemma i garderoben så tror vi att Fritidsbanken bidra till att fler vill prova på att kasta, utan krok, säger David Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken Sverige.

Fritidsbanken vill etablera samarbeten med fler idrotter och specialförbund, och på så sätt bidra till att fler människor enkelt och utan kostnad kan prova olika idrotter. Samarbetet med Castingförbundet har precis påbörjats och vi hoppas att det ska bli ett fruktbart samarbete för båda parter. Samarbetet inleds nu med en pilotverksamhet som syftar till att ge kunskap om varandras verksamheter med målet att inspirera alla Fritidsbanker som under våren 2021 vill introducera kasta med spö-aktiviteter. För att underlätta för personalen på Fritidsbankerna, kommer Castingförbundet att ta fram ett ”Casting Fritidsbanks Kit” med utrustning och aktivitetstips, och dela ut till de Fritidsbanker som vill prova.