6 december 2018

Parasportsatsning i Värmland

Sedan 2013 har det varit möjligt att låna sport- och friluftsutrustning helt gratis på Fritidsbanken. Men trots att alla får låna på Fritidsbanken saknas det oftast utrustning för funktionsnedsatta. Detta vill Värmlands kommuner ändra på och går nu samman i en unik satsning på parasportutrustning.

Fritidsbankens koncept bygger på att folk skänker prylar de inte längre använder och dessa lånas sedan ut gratis i 14 dagar. I dagsläget finns det mer än 100 000 artiklar i lager landet över, men av dessa är bara ett fåtal anpassade för personer med funktionsnedsättning.

– Det beror på att parasportutrustning är så dyr att köpa, så det är inget som ligger och ”skräpar” i folks förråd, säger Henric Byström, kommunikationsansvarig på Fritidsbanken. De sakerna måste vi därför få in på annat sätt.

Nu har Värmlands kommuner, inklusive Karlskoga, tillsammans köpt Parasport Värmlands befintliga utrustning, som sittkälke, handcykel, etc, och dessa kommer att placeras ut på några av Värmlands Fritidsbanker och gå att låna i hela länet.

­– Alla har rätt till en aktiv fritid, säger Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör på Karlstads kommun. Därför känns det bra att kunna göra det möjligt även för värmlänningar med funktionsnedsättning att kostnadsfritt prova på olika idrotter genom Fritidsbanken.

Om utrustningen du vill låna inte finns på din ort kan Fritidsbankerna, tillsammans med kommunerna, ordna transport med några dagars framförhållning.