21 november 2023

Fritidsbanken ingår samarbete för jämlik hälsa

Alla ska ha möjlighet att ha en rolig och meningsfull fritid, oavsett förutsättningar. Därför arbetar Vätternrundan, Svenska Cykelförbundet, Svenska Triathlonförbundet och Fritidsbanken Sverige tillsammans för att barn/unga och personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till en social och aktiv gemenskap, på lika villkor.

Stillasittandet bland barn och unga är fortsatt högt. Bland personer med funktionsnedsättning är problemet särskilt stort. Pandemin slog hårt på parasporten som våren 2022 hade tappat 62 procent aktiva. Samarbetet syftar till att öka möjligheten och intresset bland personer med funktionsnedsättning och barn och unga till en aktiv fritid.

En social kontext, gemenskap och en aktiv fritid har positiva effekter på såväl den fysiska som psykiska hälsan. Att få hjälp med utrustning och möjlighet att prova på, i en inspirerande kontext, är nycklar som tillsammans skapar förutsättningar för att flera ska ta steget. 

– Att göra skillnad för dessa målgrupper är jätteviktigt för oss. Vi vill att fler ska ha möjlighet att vara aktiva oavsett förutsättningar och effekterna blir så mycket större när vi jobbar tillsammans, säger David Mathiasson, verksamhetschef för Fritidsbanken Sverige.

Vätternrundan är ett av världens största motionslopp på cykel och engagerar årligen tiotusentals motionärer, såväl nationellt som internationellt. Loppen är både en hälsoutmaning och en folkfest.

– Som motionslopp är det viktigt att visa att alla kan delta, på sina villkor. Vi är särskilt stolta över det här samarbetet som belyser en fråga som alltför ofta hamnar i skymundan. Vi hoppas allt flera individer ska bli inspirerade att prova och att fler aktörer inom idrotts- och företagsvärlden ska bidra till att integrera den här gruppen i sina processer, berättar Jessica Nilsson, sponsringsansvarig på Vätternrundan.

Under Cykelveckan 2024 kommer spännande saker att hända som inspirerar till rörelse bland såväl aktiva som ännu ej aktiva motionärer. I samband med MiniVättern den 9 juni kommer vi erbjuda ett kortare prova på-lopp med anpassade cyklar. Den som vill köra prova på-loppet, kan anmäla sitt intresse via denna länk, Intresseanmälan prova-på-lopp Paracykel i samband med Vätternrundan 2024 Survey (surveymonkey.com).

För ytterligare information, kontakta:

Johanna Grönkvist, kommunikatör Fritidsbanken Sverige
070-633 46 37
johanna@fritidsbanken.se

Om Vätternrundan
Vätternrundan är en del av den svenska folksjälen och ett av världens största motionslopp på cykel. Vätternrundan arrangeras sedan starten 1966 av den ideella föreningen Motala AIF. Årligen deltar ca 36 000 cyklister från hela världen i loppen under Cykelveckan, som förutom Vätternrundan 315 km innefattar Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km, Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern och Minivättern Vätternrundan blev år 2013 det första idrottsarrangemanget i Sverige som certifierades enligt ISO 20121, en standard för hållbarhet vid evenemang.

Om Svenska Cykelförbundet
Paracykel är en gren i Svenska Cykelförbundet och har varit det sedan 2003. Inom Paracykel arbetar vi för att få fler personer med funktionsnedsättning  att börja cykla, både som motionär men också i landslagsverksamhet. Vi jobbar också för att fler cykelföreningar ska ha kunskap och inkludera paracykel i deras verksamheter.
www.scf.se/paracykel   

Om Svenska Triathlonförbundet
Svenska Triathlonförbundets uppdrag är att administrera, utveckla och marknadsföra idrotten triathlon i Sverige. Sedan tre år tillbaka pågår projektet Triathlon för Alla, som ska skapa förutsättningar för att inkludera personer med funktionsnedsättning i ordinarie triathlonverksamhet. Det innebär bland annat stöd och utbildning av aktiva, ledare, arrangörer och föreningar, prova-på tillfällen, certifiering av personer som kan klassificera inom paratriathlon samt klassificering av paratriathleter.
https://www.svensktriathlon.org/paratriathlon