1 juni 2022

Låna Region Skånes fritidshjälpmedel genom Fritidsbanken

Foto: Parasport Sverige

Tillgång till fritidshjälpmedel är viktigt för att skapa inkludering och att fler ska kunna ha en aktiv fritid. Från och med den 1 juni går det att låna Region Skånes fritidshjälpmedel via fritidsbankerna i Skåne.

Tidigare har barn och unga endast haft möjlighet att låna anpassad fritidsutrustning direkt från Region Skåne. Ett nytt avtal gör nu att Region Skånes fritidshjälpmedel kan lånas ut via de elva fritidsbankerna i Skåne.

– Genom att vi samarbetar med Fritidsbanken blir det nu lättare att låna utrustning. Det kommer fortsätta att vara kostnadsfritt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att låna, vi bara ökar tillgängligheten och tillgången, berättar Henrik Sevandersson, enhetschef för logistik på hjälpmedel i Region Skåne. 

Fritidsbankerna gör nu en aktiv satsning för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna utrustning. Att ta över ansvaret för Region Skånes fritidshjälpmedel ligger helt i linje med verksamhetens satsning på fritidshjälpmedel och parasportutrustning. 

– Samarbetet med Region Skåne gör det nu möjligt för alla att låna utrustning på samma ställe, oavsett vilka förutsättningar man har. Det här är ett viktigt steg för att kunna erbjuda ett bredare sortiment av fritidshjälpmedel på Fritidsbanken, säger David Mathiasson, verksamhetschef på Fritidsbanken Sverige.

Avtalet sträcker sig över två år. Fritidsbanken åtar sig att synliggöra och marknadsföra utrustningen mot målgruppen samt att varje år rapportera statistik för hur utrustningen används. Detta görs genom Fritidsbankens digitala utlåningssystem.

Under avtalstiden kommer Region Skånes hjälpmedelstekniker att årligen göra genomgångar och service av utrustningen. Region Skåne står också för reservdelar under avtalsperioden.

På Fritidsbankens webbplats, https://www.fritidsbanken.se/lagersaldo, går det att se vilken utrustning som finns att låna på respektive fritidsbank.

Om Fritidsbanken

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsartiklar som inte längre används och lånar ut dem gratis, ungefär som ett bibliotek. Verksamheten startade 2013 och finns idag på 116 platser i landet; från Kiruna till Trelleborg. Lokala fritidsbanker drivs oftast av kommuner och alla är medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige. Under 2021 lånades cirka 600 000 artiklar ut.