18 oktober 2016

Riksidrottsförbundet inleder nationellt samarbete med Fritidsbanken

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och David Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken

Riksidrottsförbundet inleder ett samarbete med Fritidsbanken för att utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler att börja idrotta. Det innebär att vi nu på allvar kan påbörja arbetet med att sprida konceptet nationellt och hjälpa till med att starta Fritidsbanker i hela landet.

– På samma sätt som våra bibliotek bidrar till att öka lösandet hoppas vi att det här kommer att bidra till att Fritidsbanken får fler att idrotta. Att låna utrustning gör det enklare att prova på olika idrotter samt att arrangera eller delta i spontanidrottsaktiviteter. Med vår satsning på Fritidsbanken hoppas vi kunna hitta nya idrottsutövare och det i sin tur gynnar våra idrottsföreningar, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Fritidsbanken är en egen organisation och Riksidrottsförbundet ser värdet av det arbete som bedrivs och vill därför vara med och stödja etableringen och stärka kopplingen till det lokala föreningslivet.

– Detta är något som har efterfrågats i vår verksamhet runt om i landet. Ambitionen är att finnas på så många platser som möjligt men det finns många kommuner och stadsdelar och utmaningarna kan se lite olika ut. Det viktiga är att vi nu sänker trösklarna in i idrotten och möjliggör för fler att börja idrotta och stimulerar till livslångt idrottande, avslutar Peter Mattsson.