5 december 2023

Söker du parasportutrustning?

Pictogram bild av tillgänglighet. En person står i en cirkel med utsträckta armar.

För att göra det tydligt och enkelt att se hela landets samlade utbud av parasportutrustning och fritidshjälpmedel har vi tagit fram en nationell sökfunktion i vårt lagersaldo. Vår förhoppning är att detta ska bidra till mer aktivitet, till exempel genom att lättare kunna planera sin fjällresa utifrån vilken fritidsbank som har paraalpinutrustning. All anpassad utrustning är dessutom bokningsbara.

Sedan ett par år har Fritidsbanken, med stöd från Arvsfonden, arbetat aktiv för att personer med funktionsnedsättning ska kunna låna sport- och friluftsutrustning från fritidsbankerna i Sverige. En del i det arbetet har varit att öka utbudet av parasportutrustning och fritidshjälpmedel. Med en ökning på 400 procent sedan 2021 har vi idag ett bra utbud att erbjuda som ständigt blir bättre.

Kolla in den nationella sökning, https://www.fritidsbanken.se/lagersaldo/#parasport