29 november 2016

Stipendium till Fritidsbanken

Stiftelsen Skandia Idéer för livet arbetar för att förebygga ohälsa och utanförskap hos barn och unga. Genom att dela ut stipendier, och som Think tank inom social hållbarhet, verkar stiftelsen som en katalysator för innovation, utveckling och kunskapsspridning i syfte att bidra till rikare liv och ett tryggare, socialt hållbart samhälle.

Fritidsbanken har tilldelats ett stipendium från stiftelsen som ska gå till att bygga upp en ny digital plattform.

– Stipendiet hjälper oss i arbetet att skapa en modern, digital närvaro. Något som blir allt viktigare i takt med vår snabba expansion, säger Henric Byström, kommunikationsansvarig på Fritidsbanken.

Läs mer om Skandia Idéer för livet här >>