12 december 2016

Stor satsning på Fritidsbanken i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län har beslutat att bidra med pengar till ett projekt för att starta Fritidsbanker i samtliga kommuner i länet.

– Vi tycker att Fritidsbanker är en bra idé, som bidrar till att fler kan få chansen att prova på olika sporter och vara fysiskt aktiva utan att det behöver bli dyrt och krångligt. Genom att man återanvänder utrustning ger det också miljövinster, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Idag finns fritidsbanker på 19 platser i Sverige. I Uppsala län pågår sedan tidigare ett projekt för att starta en fritidsbank i Örsundsbro i Enköpings kommun. Nu får Upplands idrottsförbund 920 000 kronor i bidrag från landstinget för att försöka etablera Fritidsbanker i samtliga kommuner i länet. Det hela bygger på samverkan med lokala aktörer och kommunerna.

Fritidsbankens verksamhetsledare David Mathiasson är naturligtvis mycket positiv till satsningen i Uppsala län.

– Fritidsbanken ska vara en välbesökt mötesplats och bygger på ett långsiktigt lokalt engagemang, säger David Mathiasson. Det här ger oss möjlighet, att tillsammans med Upplands idrottsförbund, jobba för att hitta rätt lokala förutsättningar i Upplands kommuner. Vi hoppas även att Uppsala läns landstings satsning kan bli en modell som fler landsting tar över.

Fritidsbanken har en vision om att finnas i varje svensk kommun.

– Nu kommer vi ett stort och viktigt steg närmare att nå den visionen, avslutar David Mathiasson.

Pressmeddelande från Landstinget i Uppsala län >>