21 februari 2024

Tack för en lyckad konferens

Under en eftermiddag kan man hinna med väldigt mycket! Det märktes den 12 februari då Fritidsbanken Sverige genomförde konferensen Jämlik hälsa för en hållbar utveckling. En eftermiddag fylld med handfasta exempel och tips på hur man kan tillgängliggöra en aktiv fritid för fler.

Representanter från det offentliga Sverige, civilsamhället samt målgruppen med funktionsnedsättning samlades och pratade om hur vi får en mer jämlik fritid som bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa. Det vill säga hur vi skapar ett mer hållbart samhälle tillsammans.

Moderator Aron Anderson höll ihop dagen på ett strålande vis och ställde raka vassa frågor.

Viktiga budskap under dagen var att målet är att alla ska ha möjlighet att ha en aktiv fritid och tillsammans har fritidsbankerna en möjlighet att erbjuda låntagare en bredd av parasportutrustning.  

Men det är inte bara att låna ut prylar som är det fina med Fritidsbanken, utan det är så mycket mer.

Att kunna erbjuda kommunikation genom Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är ett exempel på mervärde. Så är även de kognitiva bildstöden som alla fritidsbanker kan dela ut till den som vill och behöver. Till exempel om någon kommer in för att låna innebandyklubbor, frisbeegolf eller friluftsutrustning.

Många har uttryckt att de fick ökad kunskap och handfasta tips, inspiration för hur man kan arbeta annorlunda, driv att utveckla den lokala Fritidsbanken och samverka med fler mer.  Allt för en mer jämlik hälsa. Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog, på plats och digitalt. Ett varmt tack också till de som föreläste och delade med sig av sina erfarenheter:

Foton: Björn Lans