20 december 2021

Tino är ny projektledare för Fritidsbankens skolsatsning

Bild på Tino Skovlund, ny projektledare på Fritidsbanken, och Lekoteket på Västerstrandskolan i Karlstad som han har arbetat med tidigare.

Tino Skovlund är ny projektledare för Fritidsbankens skolsatsning där elever och lärare ska låna ut utrustning från Fritidsbanken på raster. Foto: Läraren.se

Välkommen till Fritidsbanken Tino, berätta lite om ditt uppdrag.
Jag kommer att vara projektledare för Fritidsbanken skola. Det innebär samordning av pilotskolor och starta upp nya pilotskolor som ska få chansen att få låna ut utrustning till barnen på rasterna på skolan och fritidshemmen. Vara en länk mellan skolor och Fritidsbanken. Eftersom projektet är nytt blir det mycket dokumentation och utvärdering. Vi kommer skriva en handbok hur man startar upp en verksamhet med lånesystem såsom Lekoteket på Västerstrandsskolan i Karlstad. Mycket kommer handla om att sprida och samla kunskap och erfarenheter kring Lekotekpedagogik och Fritidsbanken. 

Vad har du pysslat med tidigare?
Arbetat som leg. lärare i fritidshem/fritidspedagog i 21 år. Har under många år arbetat med rasten och fritids som en arena för att skapa trygghet och tillit. Med lek och rörelse som verktyg. De senaste 8 åren har jag arbetat på Västerstrandsskolan där vi skapat en rastverksamhet som fått stor uppmärksamhet i landet, men också i andra länder. Vi har bra struktur på rastaktiviteter med elevengagemang. Vi har även utvecklat ett ”Lekotek” under åren som fungerar och som skapat rörelse och trygghet. 

Varför är det så viktigt med fysisk aktivitet på rasterna?
För när barnen leker och rör sig så mår de bättre. Mer trygghet när alla är aktiverade med något de gillar. Mindre konflikter, bättre hälsa och inlärningen ökar. 

Vill barn verkligen röra på sig? Vill de inte bara spela spel på mobilen?
Barn rör sig naturligt. Skapar vi trygghet och tillit och ger dom rätt förutsättningar med en förberedd miljö och förutsägbarhet så ökar möjligheterna till rörelse avsevärt. Om rasten är attraktiv, lekfull och en känsla av sammanhang och gemenskap, med engagerade vuxna som kan locka barnens sinnen, så rör sig barnen. Jag lovar! 

Hur tror du att Fritidsbanken kan bidra till mer rörelse i skolan? 
Fritidsbanken har resurserna, strukturen, rutinerna och förutsättningarna för att kunna skapa en likvärdighet i hela landet. För att inte tala om allt material de kan bidra med till rasterna på skolan och för alla fritidshemmen. Alla fritidspedagoger och idrottslärares dröm är såklart att ha en mer hållbar och mer ekonomisk tillgång till material. Det skulle innebära att fler barn och ungdomar kan få utöva aktiviteter på rasterna och på fritids när man kan erbjuda gratis utrustning. 

Faktaruta

Namn: Tino Skovlund 
Ålder: 44
Bor: Karlstad 
Familj: Sambo, 3 egna barn + 2 bonusbarn 
Favoriträtt: Julmaten 
Gör på fritiden: Barnens intresse blir mina intressen. Tränar en del, (löpning och styrketräning), vandring, resa. 
Person, levande eller död, som jag skulle vilja träffa: Astrid Lindgren.