19 mars 2024

Zoom Uphill åker vidare till Jämtland och Västernorrland

Från och med vecka 14 kommer möjligheten att låna den terränggående elrullstolen Zoom Uphill på fritidsbankerna i Jämtland och Västernorrland. Fritidsbankerna kommer att ha två Zoom Uphill att låna ut under några veckor var.

Så här ser schemat ut för Jämtland och Västernorrland:

Ta gärna kontakt med Fritidsbanken innan du åker iväg för att låna. Alla kontaktuppgifter hittar du här, Hitta din Fritidsbank – Fritidsbanken

I Myndigheten för delaktighets undersökningspanel Rivkraft 2021 ställde Fritidsbanken Sverige frågor om vad deltagarna saknade för att kunna vara aktiv på sin fritid. Undersökningen visade tydligt att det personer med funktionsnedsättning saknade mest är hjälpmedel för att komma ut i naturen, till exempel terränganpassade rullstolar eller elrullstolar. Att erbjuda Zoom Uphill i Jämtland och Västernorrland är ett led i att öka möjligheten och tillgången för Fritidsbankens låntagare.

Detta är ett utökat samarbete med Zoomability inom ramen för Fritidsbankens treåriga satsning på parasportutrustning med stöd från Allmänna Arvsfonden.