11 januari 2024

Årets konferens för dig som är intresserad av jämlik hälsa

Två tjejer ligger på varsin yogamatta utomhus. Det är sommar och en tjej har en rosa t-shirt, den andra en gul.

Den 12 februari genomför Fritidsbanken Sverige konferensen Jämlik hälsa för en hållbar utveckling.

Att vi rör oss för lite på vår fritid kan knappast ha undgått någon. Personer med funktionsnedsättning har ofta sämre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv. Många gånger beror det på bristen av aktiviteter för målgruppen, andra gånger hänger det på att utrustning inte finns tillgänglig.

Fritidsbanken Sverige har med stöd från Arvsfonden under tre år arbetat för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna anpassad sport- och friluftsutrustning. För Fritidsbanken är det ett livslångt åtagande.

Konferensen ger konkreta tips på vad kommuner, regioner och civilsamhälle tillsammans kan göra för att uppnå en jämlik folkhälsa och bidra positivt till några av samhällets stora utmaningar.

Till konferensens program och anmälan