11 maj 2023

Dags för årsmöte

Fritidsbanken Sverige är den ideella förening som samlar alla lokala fritidsbanker runt om i landet. Föreningen arbetar bland annat med nyetablering, utveckling, samordning, samverkan och kommunikation.

25 maj kl 13.30 är det dags för årsmöte. Alla medlemmar, dvs de huvudmän som driver en eller flera fritidsbanker får utse en representant med rösträtt till årsmötet. Därutöver får även andra anmälda personer närvara som åhörare. Anmälan sker till info@fritidsbanken.se.

Här kan man ladda ner möteshandlingar.