27 december 2021

Nyårskrönika

Alla som läst eller sett filmerna om Emil i Lönneberga minns säkert när prästen var på besök för ”husförhör”, där byborna skulle förhöras om sina bibelkunskaper. Pigan Lina, som varken var speciellt läskunnig eller religiöst bevandrad svarade på ett sätt som fick hela rummet att skratta och Emils mamma att skämmas.

I 1800-talets Sverige var läskunnigheten begränsad, speciellt ute på landsbygden och bland fattigt folk. Samtidigt ökade behovet av läskunnig arbetskraft i och med industrins utveckling. Böcker var ofta dyra och i många hem var bibeln den enda bok som fanns att tillgå. Hur skulle man då göra för att öka allmänbildningen och läskunnigheten i landet? Svaret var folkbibliotek. Genom att låna ut böcker som var spännande, underhållande och intressanta blev allt fler vän med bokstäverna. Att läsa var inte längre enbart förknippat med tvång, utan lustfyllt och meningsfullt. Folkbiblioteken spreds över landet och blev redan i början av 1900-talet en självklar del av den kommunala servicen. Sedan 90-talet har vi dessutom en bibliotekslag som gör det obligatoriskt för Sveriges kommuner att ha minst ett folkbibliotek.

Vad har då det här med Fritidsbanken att göra? Ni som följt oss en tid vet att vi ofta drar paralleller mellan Fritidsbanken och bibliotek. Principen är densamma, men med små skillnader. Istället för böcker lånar man sport- och friluftsartiklar på Fritidsbanken. Utrustningen samlas in från allmänheten istället för att köpas in, som biblioteken gör. Böckerna bidrar fortfarande till samma effekter som på 1800-talet, även om läskunnigheten är på en helt annan nivå idag. Något som däremot är ett nationellt problem i vår tid är stillasittandet och den minskade fysiska aktiviteten. På samma sätt som folkbiblioteken mötte utmaningen med bristande läskunnighet så motverkar Fritidsbanken stillasittande och ger alla samma förutsättningar att röra på sig.

I år har vi gjort det extra mycket! Under pandemiåret 2021 har utlåningen mer än fördubblats, jämfört med året innan. Över 600 000 artiklar har lånats på Fritidsbanken. Fler och fler upptäcker det smarta med att låna utrustning för aktiviteter man utövar sällan, eller för sånt man vill prova på för första gången. För allt fler blir Fritidsbanken en självklar del i vardagen; man sparar pengar och minskar klimatbelastningen. Vi har nämnt det tidigare, men det tål att upprepas: 2021 bidrar Fritidsbanken till 1,5 miljoner timmar fysisk aktivitet som annars inte hade blivit av.

Även om vi har fått anpassa oss till gällande restriktioner och stundtals endast tagit emot förbokade besök så bjöd 2021 på ”riktig vinter” i hela landet. Ända nere i Skåne låg det is på sjöarna, vilket fick till följd att våra hyllor med skridskor gapade tomma. Jättekul såklart och samtidigt en påminnelse om att vi aldrig kan ha för mycket utrustning. Sommaren gav många fina möten under vår turné Fritidsbanken Pep Up. Med hjälp av 306 feriearbetare lånade vi ut 140 000 artiklar på 42 orter i landet. Så kul att se all rörelseglädje bland de barn och ungdomar som besökte oss.

Under året har vi fått välkomna sex nya fritidsbanker, något färre än tidigare år pga pandemin, och nu vid årsskiftet säger vi också tack och hej till Askersund och Hultsfred som tyvärr valt att lägga ner sina fritidsbanker. Men redan i januari väntar nya invigningar och under 2022 kommer minst 13 nya att öppna för utlåning. Intresset för den här verksamheten är stort i hela landet och vi jobbar vidare mot vår vision om minst en fritidsbank i varje svensk kommun.

November månad avslutades på bästa sätt då Fritidsbanken tilldelades Bris-priset med motiveringen ”Fritidsbanken ger barn runt om i landet möjlighet att låna utrustning för olika fritidsaktiviteter. Fritidsbanken skapar förutsättningar för och bidrar till en aktiv och meningsfull fritid för barn – något som varit extra viktig under pandemin.” Det är en stor ära att få ta emot ett pris från Bris, som själva gör ett så oerhört viktigt arbete i samhället. Om vi på Fritidsbanken kan vara med och bidra till något positivt i deras anda så är det värt alla ansträngningar.

När vi blickar framåt mot 2022 så är det många spännande saker på gång. Vi har redan inlett en pilotsatsning på utlåning av Fritidsbankens utrustning på några skolor. Det arbetet kommer att utökas och intensifieras nu efter årsskiftet med projektledare Tino Skovlund på plats. Vi kommer även att genomföra satsningar som riktar sig mot äldre, för som ni vet så är Fritidsbanken till för alla. Vårt projekt för fritidshjälpmedel och parasportutrustning, som finansieras av Arvsfonden, fortsätter. På bara några månader har utbudet ökat markant och den långsiktiga målsättningen är glasklar – vi vill att det ska finnas utrustning att låna för alla på alla fritidsbanker.

Tack du som skänkt utrustning till oss i år – det är tack vare sådana som dig som Fritidsbanken existerar.

Och tack till dig som har lånat. Oavsett om du är nybörjare, precis som Katthults piga Lina var, eller expert på sport och friluftsliv är du välkommen som låntagare.

Gott Nytt År!

Henric Byström
Kommunikationschef, Fritidsbanken Sverige